Jak se zmínil majitel galerie a malíř Vlasta Mužíček v úvodním slově, Oldřich Oplt se narodil 25. října 1919 ve Stružinci a zemřel 22. června 2001 v Jičíně. Byl český akademický malíř a profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Jako důchodce žil v srdci Českého ráje v Libunci.

Hodnocení díla

„Opltův pohled na krajinu je veden snahou pro realistické ztvárnění, s jistou dávku jeho vlastní imprese," řekl Vlasta Mužíček.

Jeho díla jsou prosta jakékoliv monumentality. Oldřichu Opltovi šlo o vystižení tvárnosti kraje bez zbytečných detailů. Maloval krajinu ve všech ročních obdobích.

Rozpětí
Jeho paleta však nehýří jásavými barvami. Vyznačuje se používáním okrů, hnědí a bělob. Byl nejen výborným krajinářem, ale i figuralistou. Zvláště zimy v jeho podání jsou úžasné. Mají duši a nechybí jim osobní prožitek z mladých let, kdy reprezentoval naši republiku jako lyžař.

Jeho tvorba je velice rozmanitá a rozsáhlá. Tvořil oleje, kvaše, grafiku, mezi jeho pracemi jsou i návrhy bankovek.

Vystavoval nejen v Praze, ale i v Mexiku, Německu, Itálii a Francii. Prezentoval se i jako člen Pojizerských výtvarníků v Semilech, Lomnici nad Popelkou, Nové Pace, Trutnově nebo Turnově. Získal mnoho ocenění při účasti na výzdobě malého foyeru Národního divadla.

V galerii Damara je vystaveno několik velkoplošných obrazů, ale i menších olejů, z nichž obraz Kytice věnoval autor mamince majitele galerie k jejím osmdesátinám. „Úžasné práce," chválí obrazy malířka Eva Šinkmanová

Některé obrazy dokumentují, že Oldřich Oplt byl učitelem Vlasty Mužíčka, který převzal z části jeho styl. Výřez z díla Oldřicha Oplta bude v galerii k prohlídce až do neděle 17. února. Galerie je otevřena v pondělí až v pátek v dob od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.  Míla Pour