Pět umělců se do města kamenné krásy sjelo v rámci sochařského sympozia.

Dva Češi, Bulhar, Ind a Velšan tvoří z pískovce umělecká díla, která budou v závěru měsíce vystavena v Hradci Králové.