Expozice zároveň připomíná šedesát let cukrářského školství v Nové Pace. Úvodní slovo patřilo při zahájení řediteli jilemnického muzea Janu Luštincovi a řediteli novopacké Střední školy gastronomie a služeb Petru Jarošovi. Kdo přišel na vernisáž, mohl po libosti čokoládu ochutnat.