Pro děti bylo připraveno několik souteží a tradiční projížďky na lodičce. Navštívila nás i pohádková bytost. Na závěr byl odpálen malý dětský ohoňostroj.  Luboš Holman