Druhý den, na 1. máje, obyvatelé a hasiči vyjeli s ozdobenou „Máňou" po okolních vesnicích. Konečná zastávka byla v Hlásné Lhotě, kde bylo připraveno pohoštění od místních hasičů. Tak slavili čarodějnice a první jarní svátek obyvatelé z Čejkovic. Jana Bucharová