Na klavír ji doprovázela Gabriela Dostalová, slovem uváděl Václav Žmolík.