Úkolem prvních dvou členů každého družstva bylo vyplout v lodičce na rybník a tam na udici ulovit dva „kapříky“, doplout ke druhému břehu, zde naložit třetího člena družstva a sací koš, doplout v tomto obsazení do „přístavu“, loďku ukotvit a pak pokračovat s dalšími členy družstva v útoku na hašení požáru přes překážky za použití standardní techniky. Důležitý byl výsledný čas a zdolání všech překážek.

Zajímavých závodů se spoustou úsměvných zážitků se zúčastnilo 14 družstev mužů a 5 družstev žen.

Také pěkné počasí přispělo k dobré pohodě soutěžících i přihlížejících.

Po vyhodnocení byly rozdány ceny nejlepším družstvům i upomínkové maličkosti všem rozhodčím.

Výsledky:

V mužích jasně zabodoval tým Valdic, druhé místo obsadilo družstvo Starého Místa a třetí příčku vybojovaly domácí Úlibice.

Mezi ženami si nejlépe vedly Valdice, stříbro si připsaly Holovousy a bronz patřil Bystřici.

Na závěr pořadatelé vyslovili přání, aby se všichni opět ve zdraví sešli při dalším ročníku „Úlibického koláče“.

(fp)