Děti panu starostovi Josefu Dlabolovi představila bývala ředitelka MŠ Miluše Ptáčková, potom děti ze školky, pod vedením učitelek Kobrové a Pilařové, všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly. Pan starosta ve své řeči ocenil rodičovskou roli, předestřel rodičům, co je čeká a na závěr všem popřál jen to nejlepší.

Vítání občánků Staré Paky.

Na fotografiích stojících maminek jsou zleva: Natálie Pavelcová, Kateřina Novotná, Karel Leichter a Jakub Šajner, na dolním snímku pak Tomáš Horák, Rozálie Zmeková, Jaroslav Prchlík a Pavel Sucharda.