Osmapadesát lidí v sále napjatě naslouchá. Pomalu se stmívá, ale málokdo si toho povšimne. Čtenáři jistě špatně vidí na text, ale nedávají to najevo. Pokračují. Když skončí, v sále nastane ticho. Dlouhé ticho. Žádný potlesk. Když umře člověk, obvykle se netleská. Ani když je to v knížce.

Ta knížka se jmenuje Jako bychom dnes zemřít měli. Čte její autor Miloš Doležal s manželkou. Knížka pojednává o životě a smrti číhošťského faráře Josefa Toufara. V roce 2012 byla vyhodnocena v anketě Lidových novin jako Kniha roku. Její čtení a následnou besedu s autorem připravilo na pátek do Porotního sálu jičínského zámku Karmelitánské knihkupectví. Dlouho nebyla v Jičíně událost s tak silným duševním nábojem.

Dění v Čihošti, kdy se při mši naklonil křížek, my pamětníci známe.

V jejím důsledku byl farář Toufar představiteli tehdejšího režimu zatčen a ve valdické věznici umučen k smrti. Autor napsal knížku o charakterním čestném člověku. Střídá v ní vzpomínky pamětníků a citaci z dokumentů s vlastním komentářem či popisem místa a událostí. Je tu i spousta fotografií. Pohyb křížku nebyl dodnes věrohodně vysvětlen.

Mnoho účastníků cítilo potřebu nějak se k věci vyjádřit. Je v Jičíně i pamětník, někdejší čihošťský občan, Josef Dvořák. Řeč byla i o blahořečení faráře Toufara – mučedníka. Slovo na závěr měl novopacký probošt Karel Exner. Vyzval k modlitbě a přítomným požehnal.

Miloš Doležal je mnohovrstevný člověk. Autor básní, literatury faktu, býval i divadelníkem. Spolupracuje s rozhlasem. Na otázku, která z aktivit je pro něj nejdůležitější, se zamyslel. Pak vysvětlil, že zejména ta, na které právě pracuje. V současnosti pořádá besedy na téma knížky. Plán má až do května. ⋌ Bohumír Procházka