•Existence souboru od roku 1949, vede ho Antonín Ódl
• 1957 – účast na festivalu U nás na Náchodsku, vedoucí Jindřich Rychtera, muzika ve složení harmonika a klarinet, první kroje navrhuje paní Matoušková a mají charakter všeobecného českého kroje
• 1963 – začíná spolupráce s prof. Františkem Bonušem, účast na festivalu v Červeném Kostelci, vznikl název Hořeňák
• 1967 – vedení souboru paní Eva Jarušková a soubor poprvé vyjíždí do ciziny – jugoslávská Makedonie a Skopje na festival
• 1971 – vedení souboru Jindřich Rychtera a Jana Rychterová
• 1973 – vznik prvních slavností Pod Zvičinou
• 1974 – první natáčení pro televizi, na návrh národopisného muzea se dávají šít nové kroje. Založení dětského souboru Hořeňáček, spolupráce s Českým rozhlasem, který si vybral našich 8 skladeb do svého archivu
• 1974 – pořádání I. mezinárodních slavností písní a tanců Pod Zvičinou
• 1983 – ve Strážnici se poprvé uděluje titul „Laureát Strážnice" a tento titul byl udělen Hořeňáku
• 1985 – Hořeňáček poprvé v zahraničí a kroje jim taktéž navrhuje v tomto roce národopisné muzeum v Praze
• 1996 – soubor se osamostatňuje, vzniká občanské sdružení
• 1997 – soubor organizuje 1. vesnický bál
• 1998 – získání Jivínského Štefana za pozoruhodný kulturní počin a za dlouholetou kulturní činnost
• 2000 – účast na zápisu do Guinessovy knihy rekordů (20 minut na jednom místě tančí 3 700 tanečníků z různých států na danou choreografii) v německém Altenburgu. Rekord byl uznán
• 2000 – do slavností Pod Zvičinou se zařazuje unikátní prvek Polka Rallye (závod v páru , na muziku musí pár tančit točenou polku v délce 100 metrů, vypít 0,5 litru piva a dotancovat zbylých 100 metrů – na čas)
• 2000 – 26. ročník slavností a poprvé se trvání festivalu rozrostlo na 4 dny
Soubor vydal dvě knihy, CD, kazety, natočil dva filmy, nahrával u Čs.rozhlasu. Ze zahraničních zájezdů to byla celá Evropa, Asie – Turecko, Kanada, USA – Idaho a Utah, Brazílie.
V roce 2001 byl na festivalu americký soubor Clog ze státu Utah, který vyhrál mezinárodní stepařskou soutěž a přivezli sebou tři indiány, kteří předvedli tanec s obručemi a zapálenými pochodněmi. Tyto indiány jsme rok poté mohli vidět v televizi při zahájení Zimních olympijských her v Salt Lake City.⋌ (zr)

Od roku 1975 je soubor Hořeňák organizátorem mezinárodních folklorních slavnostní písní a tanců Pod Zvičinou a Bažantnice se stává místem každoročního setkávání souborů nejen z východočeského kraje. zprvu dvoudenní jako krajská přehlídka. Na počátku zajímavé akce stojí Jindřich Rychtera s manželkou Janou.

Po roce 1989 se z přehlídky stává Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou a trvá tři dny. Od roku 2000 je tento festival čtyřdenní, připojuje se soutěž Polka rallye a festival získává na větší oblíbenosti u diváků.