„Téma nového muzikálu vymyslela Marie Faruzelová, když jsme spolu seděly při kávě. Napadla nás Noemova archa, což nebylo zpracovatelné a Marie najednou vyhrkla: A tak co stvoření světa? A já se málem zadusila kávou, to je prostě geniální námět," pochvaluje si scénáristka Martina Komárková.

Nový muzikál Stvoření světa opět vzniká ve spolupráci s hudebním skladatelem Otakarem Kovářem a pod taktovkou Jaroslavy Komárkové z jičínské umělecké školy.

I té se návrh zalíbil a obě Komárkové se shodly, že je geniální. „Pak nastala diskuse, o čem muzikál bude. Seděla jsem nad tématem a říkala si, co s tím. Takže nejdřív jsem přemýšlela o protihráči Pána Boha a vyšla mi Prázdnota, jako Nic. Hlavními postavami jsou dále Adam s Evou a pak mně přišla na mysl postava Lilith, která svedla Adama," rozevírá před námi Martina Komárková svůj muzikálový příběh.

„Stvoření světa v našem podání není o stvoření ráje, ale o vyhnání z ráje pro prázdnotu," poodhaluje děj ředitelka ZUŠ Jaroslava Komárková.

„Poselství prázdnoty, to je vyjádření současné doby, kdy lidé žijí vedle sebe a ne spolu. V poselství muzikálu je konečná modlitba, vysílaná jako poselství světu, aby lidé spolu skutečně žili. Jde nám o to, aby poselství oslovilo zejména děti. Jestli Jičín žil Eliškou, tak doufáme, že naše poselství ho hluboce osloví. Děcka budou vtažena přímo do dramatizace, scénář pomalu vzniká, kostra je hodně podrobná, zbývají nám dialogy a choreografie. Snažím se o to, aby se od začátku na muzikálu podílely děti i jejich učitelé," vysvětluje duše muzikálového projektu.

HUDEBNÍ ROZMACH

Autor hudby Otakar Kovář k zvolenému tématu uvádí: „Námět mi dává obrovský rozlet, možnosti vyjádřit myšlenku prostřednictvím hudby, syntetických zvuků. Hudba na motivy andělů i ráje se dá psát dost dobře." A Kovář se vyznává: „Teď jsem si některé skladby pouštěl při cestě do Jičína a ony jsou fakt dobré." Hudba bude nejen nosným prvkem pro zpěv, ale tentokrát vzniká i scénická a těm, co byli vybráni na sólové role, ji bude psát skladatel přímo „na tělo".

„Já jsem začala tvořit na základě závěrečné modlitby. Hudba byla natolik silná, že slova se sypala sama," sklání poklonu Kovářovi Komárková a zároveň si pochvaluje vzájemnou spolupráci. Martina Komárková nyní všechny skladby otextuje, v hlavě už nosí i jednotlivou choreografii.

„Orchestr má 45 dětí, ale na pódiu budou účinkovat další hudebníci, například flétnium, pěvecký sbor, tanečníci. A protože je to o stvoření světa, budou tu ptáci, zvířata, houby, stromy, květiny. Počítáme tak s obsazením 250 dětí," přibližuje další kroky Jaroslava Komárková.

NECHCEME BÝT KŘOVÍM

Jasno je už také v obsazení hlavních postav, do konkurzu se přihlásilo třicet zájemců, zejména nováčci. Převážně jde o žáky z místní umělecké školy. Adam Vávra, který bude ztvárňovat Adama, se do výběrového řízení přihlásil proto, že v předchozím muzikálu účinkoval ve sboru a už nechce být jen „křovím". Uspěl. „Všichni byli výborní, děkujeme všem, kteří přišli," vzkazuje Jaroslava Komárková. „Já se účastnila konkurzu poprvé a moc na mě zapůsobilo, jak zodpovědně se vyhlašovatelé domlouvali nad výběrem," oceňuje M. Komárková profesionalitu komise.

Otakar Kovář zatím vytvořil devět z čtyřiadvaceti skladeb a podle Komárkové, která je otextuje, jsou všechny špičkové.

„Uvědomila jsem si, že Pán Bůh nemusí být starý člověk, že je to vlastně mladý kluk, hravý, plný fantazie. To mě právě motivovalo po konkurzu, protože jsem věděla, že to bude mládě a pak už jsem se snažila vytvořit věrohodnou postavu. Muzikál vylepšujeme i v průběhu jeho zrodu, novinkou bude projekce přímo na scéně. Tam budou zachyceny děti, které se míjí na Valdštejnově náměstí bez toho, aby se pozdravily. Z toho má být cítit mrazivost prázdnoty a některých vztahů mezi dětmi, v rodinách, školách. Závěrem chceme naopak vyzdvihnout důležitost soudružnosti, vzájemné lásky," otevírá před námi scénáristka Martina Komárková svoji tvůrčí kuchyni. Sama napsala řadu knih, příběhů, spolupracuje s televizí, ale muzikál byl pro ni novou zkušeností.

DĚKUJI, ŽE MŮŽU

„Po premiéře muzikálu Eliška Smiřická jsem si uvědomila, že jsem v životě neudělala nic smysluplnějšího. Byla jsem šťastná," vypráví Martina Komárková a z očí ji kanou slzy. Scénář má být dokončen do Vánoc, v lednu zahájí děti nácvik písní s Otakarem Kovářem. Premiéra je plánovaná na červen 2018.

A my se jen můžeme těšit, čím nás skvělý tvůrčí tým tři K – Komárková, Komárková a Kovář v roce 2018 překvapí.