U obou zastávek občanů, toto významné výročí připomněl krátkými proslovy starosta Rudolf Cogan. Kytice k pomníku TGM a v Jírových sedech u desek obětí první i druhé světové války předal packý starosta žákům, kteří se této čestné funkce ujali.

V závěru v Jírových sadech oznámil přítomný vedoucí útvaru školství a kultury městského úřadu Bohuslav Benč, že Pomník padlých byl 29. září zařazen mezi kulturní památky.  Míla Pour