Svatá Alžběta
Socha svaté Alžběty vznikla ve 20. letech 18. století a je považována za nejstarší sochu Novopacka. Její autor – Matyáš Bernard Braun – se mimo jiné může pyšnit i známými sochami Ctností a Neřestí na Kuksu či sochami na Karlově mostě.

Alžběta je světice, představena v královském rouše, udílející almužnu sedícímu mrzákovi, který je realisticky vytesán. Kdysi socha bývala umístěna u mostu přes Rokytku, dnes bychom ji však našli naproti Domovu seniorů v Nové Pace. V jiných zemích, jako je například Německo, byla nejuctívanější vůbec.
Na podstavci je nápis: „Oroduj za nás, svatá Alžběto! Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.

Víte, že…

byla uherská princezna…
věnovala se péči o chudé…
nechala postavit špitál pro nemocné…
zemřela ve 24 letech…
po své smrti byla prohlášena za svatou…
na jejím hrobě byl postaven veliký chrám, kde jsou uchovány její ostatky…

vznikla o ní řada legend…
je jí zasvěcena gotická katedrála v Košicích a chrám v Budapešti…
u nás byla Alžběta nejběžnější české jméno – řád alžbětinek s nemocnicí na Slupi…
je patronkou nemocnic, zdravotních sester, umírajících dětí, bezdomovců a světlušek (nejmladších skautek)…

Více informací najdete na www.gymnp.cz, Velké školní klíčování, Realizované projekty, projekt č. 37- Sochy Novopacka.

Text a foto zpracovaly Alžběta Bernardová a Lucie Licková.