Vysoce oceňoval význam výchovy – podle něho by žádné dítě nemělo být vyloučeno z tohoto procesu, protože i to nejméně nadané dítě lze vychovat. Výchova dítěte má tři hlavní cíle – poznat sebe a svět, vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech.

Monument
Roku 1912 postavil spolek „HUS" uprostřed sadu pomník J. Á. Komenského od profesora Stanislava Suchardy.

Dílo bylo slavnostně odhaleno 14. července 1912. Tomu dni předcházel komponovaný večer, v němž o vzniku pomníku přednášel sám autor Stanislav Sucharda. Pomník je 3,13 metrů vysoký reliéf, představující génia českého národa. Jeho model je uložen v místním muzeu.

Památník vyjadřuje klidnou, vážnou, monumentalitou rozhodnost, důvěru i jistotu Komenského před odchodem z vlasti do polského Lešna. Ve východní části pomníku je nápisů: „Ve mdlobě, útisku dřímá tvůj lid – odchodem Tvým duch jeho zapadl – Národ zapadl" a postava ležící dívky.

Je to alegorie doby, kdy náš národ ztrácel zbytky své hrdosti, čeština byla řečí služek, pacholků a lidu prostého. Monument najdete před Základní školou v Komenského ulici.

Více informací naleznete na www.gymnp.cz, Velké školní klíčování, Realizované projekty, projekt číslo 37 – Sochy Nové Paky. Text a foto zpracovala Denisa Vaníčková.