Většinou známé tváře se přišly podívat na třetí vernisáž novopacké  galerie Damara, kde galerista a malíř v jedné osobě,Vlasta Mužíček  prezentuje   obrazy zemřelého hořického malíře Bohuslava Tůmy. Mezi návštěvníky byl i malíř  Michal Ščigol a další.

               Ve svém úvodním slově neopomněl  Vlasta Mužíček  přivítat  dcery malíře vystavovaných obrazů Bohuslavu Hartlovou  z Hořic a Zuzanu Vránovou  z Úval.   Z jeho dalších slov se přítomní dozvěděli, že malířská dráha  Bohuslava Tůmy, který se narodil v roce 1909 v Hořicích a zemřel v roce 2004 rovněž v tomto městě,   začala v roce 1928 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Františka Kysely. Zde se seznamuje z řadou významných výtvarníků, mezi nimi i s packým rodákem Františkem Grossem. Touha k malování a k dalšímu studiu ho   v roce 1931 přivedla  k profesoru Vratislavu Nechlebovi na  Akademii výtvarných umění.    Bohužel   hospodářská krize, která postihla i jeho rodinu,  mu  další studia znemožnila a vrací se do rodného města.

               Z dalších slov packého malíře Vlasty Mužíčka  se přítomní dozvěděli, že Bohuslav  Tůma  začal pracovat na divadelních dekoracích a práci scénografa se věnoval delší dobu. Vedle toho ovšem i maloval. Velký dojem na něj udělaly Holanovy městské motivy  a Kojanova jihočeská krajina. Aby nasákl atmosféru jihočeských rybníků – ranní mlhy, výlovy -  strávil na jejich březích velkou řadu hodin. Bohuslav Tůma srostl s venkovskou krajinou, kterou maluje bez lidí, pro něho s typickými   úzkými dlouhými stromy  pnoucími se k nebi. Miluje vysoké oblohy  s nadýchanými barevnými mraky.

               Dalším velkým Tůmovým motivem bylo   cirkusové  prostředí s artisty  a klauny, které ho trvale upoutalo. V těchto výtvorech lze nalézat i souvislost s malováním městských periferií, ve kterých   vystupují bloky činžovních domů s barevnými reklamními plochami, stožáry  s dráty elektrického vedení a pouličními lampami.

               Při výčtu Tůmových motivů nelze zapomenout na jeho silnou stránku tvorby, což jsou jeho kytice, které jsou barevné a velice živé malované rychlými gesty i prudkými úhozy štětce  a jistými tahy špachtle. Obrazy tak působí dramaticky a zdánlivě nedokončené.

               „Mistra malíře Tůmu můžeme s určitostí řadit vedle významných malířských osobností tohoto kraje, jimiž jsou Oldřich Oplt,  Jaroslav Klápště, Josef Jíra a Vladimír Komárek,“ sdělil rovněž pozorným posluchačům Vlasta Mužíček.

               Rozvěšené obrazy po stěnách galerie Damara dokumentují svými  motivy a technikou  dříve uvedená slova a přátelé umění je  mohou prohlédnout v galerii Damara vždy   úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hod. až do konce května.

               Po výstavě obrazů  Bohuslava Tůmy  představí galerie Damara pro další období obrazy širšího spektra malířů.

                                                                                              Míla Pour