Bůh Hermés (Merkurius) zdobí autobusové nádraží, autorem je Vojtěch Sucharda.

 Hermés, syn Dia a Maii, je v řecké mytologii mimo jiné poslem bohů. V římské mytologii byl ztotožňován s bohem Merkurem, neboli s archandělem Rafaelem. Syn Dia a Maii se narodil na hoře Kylléné v Arkádii. Je ochráncem cest a poutníků, ale i zlodějíčků, bohem obchodu, lsti a podvodu a v neposlední řadě poslem bohů. Nikdo jej nemůže předčit v chytrosti, bystrosti a dokonce ani v krádeži.

Hermés je také bohem všech pasáků krav a ovcí.

 Zeus poznal, že jeho syn je velmi bystrý, a tak z něho udělal posla všech bohů, ochránce cest a boha obchodu. Dal mu poté jako dar berlu caduceus s bílými stužkami jako odznak pro posla, kterého musel každý respektovat, dále kulatý klobouk petasos proti dešti a okřídlené zlaté sandály, jež ho nosily rychlostí větru. Hermés vynalezl pěstní zápas, astronomii, tónovou stupnici a mnoho dalších věcí. Uctívá ho poutník i řečník, kupec i atlet, a dokonce i zloději.

 Více informací najdete na www.gymnp.cz, Velké školní klíčování, Realizované projekty, projekt č. 37- Sochy Novopacka. Text a foto zpracovaly Michaela Doležalová a Natálie Svobodová.