Z nominací, které byly zaslány do konce loňského roku, byl vytvořen seznam, podávající přehled o různých aktivitách. Na jeho vzniku se podíleli členové Štefanské komise – sdružení, do něhož může vstoupit každý zájemce o zdejší kulturní dění.

Kdo převezme cenu v kategorii za počin roku 2015, určí los, komu bude udělena za dlouhodobé působení v kultuře, rozhodne porota jmenovaná ze zástupců komise.

Počin roku 2015

(Nominace za Dlouhodobé zásluhy najdete v souvisejících článcích vpravo)

Apropo Jičín, o. p. s., Stacionář Kamarád a spolek Péče o duševní zdraví, středisko Jičín
Organizace poskytující sociální služby v Jičíně. Za uspořádání konference Jít si naproti. Ukázaly, jak může být zajímavá a podnětná péče o postižené. S humorem, názorně, při využívání moderních forem.

ART-TELLier Cerekvice
Za otevření a provozování malého ateliéru na náměstí, neúnavné organizování malých workshopů s výtvarnou tematikou pro veřejnost (až 4x do měsíce), za pořádání malých výstav a koncertů, a to vše za dobrovolné vstupné. Je to snaha o propojení ulice s uměním a tvořením.

Bačalky – obec a starostka Pavlína Kaprasová
Za důstojnou oslavu 28. října, za odhalení pamětních desek padlým vojákům z 1. světové války. Příklad kulturně společenských akcí, které obec pořádá. K nim patří i vydávání místního časopisu Pramínek.

Bičišťová Olga
Za učebnici s názvem Vlastivěda Sobotecka a okolí. Je to encyklopedie kraje, představení osobností soboteckého regionu a místopis se stručnou historií i významem jednotlivých lokalit.

Bílek Jan
Za vedení hořického hudebního spolku Dalibor, za nové aranže k písním.

Bílek Karol (2x)
Za třetí díl Malých dějin Sobotecka, slovník Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska. Na této velké knize se podíleli i další spolupracovníci, ale za 2300 hesly se skrývá hlavně Bílkova celoživotní trpělivá systematická práce. Křest knihy proběhl 19. prosince v Sobotce v naplněném sále Spořitelny.

Brabec Petr, Tomášů Romana
Za založení spolku Přátelé Markvarticka, který má za úkol starat se o záchranu markvartického kostela a také nejstaršího roubeného domu v Markvarticích č. 29, starého 200 let.

Brož Josef
Básník Českého ráje. Za další básnickou sbírku Dotýkání krásy. Verše jsou doplněny fotografiemi jeho zemřelé ženy Aleny a citlivě dokumentují konkrétní místa básněmi oslavená a okrášlená.

Brož Kamil
Za výstavu na zámku Humprecht, která připomněla 110. výročí zavedení železnice do Sobotky. Osobně ji nainstaloval a příležitostně prováděl zájemce, jimž přiblížil železniční dopravu z praxe výpravčího i z pohledu poučeného znalce její historie.

Bukvičtí
Za otevření zrekonstruovaného Škaloudova statku, který se stal kulturním centrem obce i svazku obcí Mariánská zahrada. V rámci té parády připravili program, který se stal příjemným sousedským setkáním.

Církev československá husitská v Hořicích
Za uspořádání řady zajímavých akcí v hořické synagoze: představení Labyrint světa v podání Teátru Víti Marčíka, oslavu Evropského dne židovské kultury, chanukový koncert dívčího tria MAKABARA, Oratorium M. Jan Hus Richarda Pachmana. Za vlastivědný zájezd do Litomyšle. Za kurz trénování paměti organizovaný ve spolupráci s městskou knihovnou.

Církev československá husitská a Českobratrská církev evangelická v Hořicích
Za důstojné uspořádání oslav 600. výročí upálení M. Jana Husa s ekumenickou bohoslužbou a Koncertem k poctě M. Jana Husa Láska - Pravda - Naděje, při kterém v podání Dany Krausové zazněly písně středověké a husitské i písně současných autorů, inspirované osobností M. Jana Husa.

Čaban Stanislav a jeho kamarádi
Za založení divadelního, literárního a hudebního klubu MÚZA, který v Hořicích úspěšně působil několik měsíců a obohacoval kulturní život ve městě divadelními představeními, koncerty, besedami a výstavami. Klub si v krátké době získal velkou oblibu a nacházeli tam cestu nejen studenti, ale i starší generace. Ukončil svou činnost ne pro nezájem veřejnosti, ale proto, že Standa odešel studovat mimo Hořice.

Češovští
Za uspořádání červnového setkání rodáků a přátel. Připravili zajímavý program. Sesbírali staré fotografie, promítali je a společně vzpomínali na události v životě obce. Nejzajímavější bylo, jak se někteří poznávali na fotografiích starých půl století.

Čubanová Štěpánka
Za výstavy výrobků celoroční floristiky. Za výstavu umělých květin a ukázky jejich aranžování pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v Jičíně.

Dědečková Lenka
Za práci v Klubu aktivních seniorů při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, za organizaci programů i vstřícný přístup k zájemcům o ně.

Divadlo Líšeň
Za představení o holocaustu Hygiena krve. V Lodžii i v Káčku sehrálo skvělá představení.

Domácí hospic Duha, o. p. s., Hořice
Za živý betlém, při němž účinkovali zaměstnanci a dobrovolníci při rozdávání Betlémského světla 23. prosince, za založení novodobé tradice v Hořicích.

Doskočil Pavel
Ve Vršcích uspořádal spolu s manželkou společenský ceremoniál s položením základního kamene k pomníku M. J. Husa. Fara, kde bydlí, se stává malým kulturním centrem.

Dousková Iva a hořičtí studenti
Hořičtí studenti z Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a Vyšší odborné školy. Za vedení tvůrčích dílen při festivalu Jičín – město pohádky. Oživili atmosféru města pouličním vystupováním v rolích pohádkových bytostí.

Dubinová Terezie
Za přednášku Židé, křesťané, muslimové: co se děje v našem světě, v níž se zabývala kořeny současné složité mezinárodní situace. Přednáška proběhla v Hořicích i na dalších místech.

Duczynský Josef, Holín
Za obětavého a originálního vodníka, který v době festivalu Jičín – město pohádky udělal radost spoustě lidí a byl permanentně fotografován.

Faměrová Dagmar, Pospíšlová Alena
Za pořádání krásných a poučných pořadů na zámku Humprecht a v Libošovicích.

Formanová Eliška, Sytná Marie
Za všechnu práci vedoucí ke zdárnému dokončení rekonstrukce přízemí budovy bývalého Škaloudova statku, kde je nyní sídlo Obecního úřadu v Bukvici i kancelář a informační centrum svazku obcí Mariánská zahrada.

Gláserová Zdenka
Za pečlivé vedení kroniky obce Drahoraz, za spolupráci s redakcí Kopidlenských listů a Informačním centrem v Kopidlně.

Hofman Vilém, Libáň
Za články o různých programech a událostech, psané pěknou češtinou na základě ověřených informací, za poutavé přednášky o legionářích.

Holata Tomáš
Za vydání monografií Vladimíra Úlehly věnovaných Františku a Jaroslavu Lohařovým. Vzhledem k pečlivé redakční práci provázející přípravy strojopisu díla do tisku vznikla kniha přispívající významnou měrou k poznávání historie Jičína.

Horák Tomáš, Ostroměř
Za obětavou práci na přípravě časopisu Pod Zvičinou do tisku (grafika, zpracování textů, fotografická dokumentace, elektronická podoba časopisu pro tisk, nápady). Za nezištnou pomoc při elektronické přípravě dokumentů 6. sjezdu rodáků obce Lukavec.

Hudební spolek Dalibor, Hořice
Za koncert u obelisku na vrchu Gothard, kde orchestr hrál pod širým nebem. Za vystoupení při ukončení letní sezony na koupališti Dachova.

Hylmar Tomáš, Mates Tomáš
Za přípravu a realizaci nové stálé expozice věnované 1., 2. a 3. odboji v Masarykově věži samostatnosti v Hořicích. Expozice byla slavnostně otevřena v rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války.

Hynková Vendula
Za výrazný podíl na přípravě setkání Sejdeme se v Češově. Účastníci zejména ocenili dobové fotografie, které nominovaná shromáždila a představila.

Chocholáč Ivo, Jirásek Vojtěch, Nová Paka
Za vydání malé knížky Vezměte mě s sebou, Cesty. Tenká knížka, ale tolik toho sděluje a zároveň naznačuje, že to vůbec není konec. Jen výzva. Sílu textu Ivo Chocholáče potvrzují i ilustrace Vojtěcha Jiráska.

Jičínská beseda
Za další sérii přednášek. Dovedou vymyslet dobrého lektora i zajímavé téma. Hned v lednu přednášeli Eva Chodějovská a Zdeněk Hojda o kavalírské cestě Heřmana Jakuba Černína za Alpy a Pyreneje.

Jirků Josef (2x)
Za mapování historie Markvartic a Sobotecka na základě pečlivého studia archivních materiálů i vyprávění pamětníků, za shromažďování dokumentů i fotografií a za vytváření nové fotografické i filmové dokumentace. Za přednášky a besedy, kterými získává další zájemce o minulost a současnost oblasti.

Jirků Josef a občané obce Hřmenín
Za přednášku a besedu o údolí devíti mlýnů a dalších zajímavostech ze života obyvatel Markvarticka v minulosti. S láskou a velkým zájmem se občané starají, aby minulost jejich předků nebyla zapomenuta.

Jonáš Vojta, Zapletalová Eliška, Benko Marián a Cerekvičtí
Za zorganizování Setkání u Vavřinečku a pokus o připomínku a oživení místa s duchovní tradicí koncertem, duchovním ztišením a výstavou fotografií. Na toto první setkání 29. 8. 2015 přišlo asi 40 lidí.

Kábová Hana
Za knížku, v níž zpracovala životní osudy Pátera Lásky, který se narodil v roce 1848 v Dětenicích, byl literárně nadaný a věnoval se překládání z francouzštiny.

Kašparovský Kamil a jeho přátelé
Za uspořádání Hořického benefičního galavečera aneb Hořičáci dětem dne 30. 1. 2015, jehož výtěžek byl určen na podporu aktivit dětí a mládeže.

Kavárna CAFÉ TERASY, Železnice (2x)
Za přednášky a tvůrčí dílny pro děti i dospělé, kterými tato nová kavárna vstoupila do kulturního dění v Železnici. (Např. přednáška J. Šimůnka o Antarktidě.)

Kazdová Jaroslava
Za práci vedoucí přípravného výboru 6. sjezdu rodáků Lukavce, Černína a Dobše, za podíl na realizaci výstavy dokumentů, kronik a fotografií při tomto sjezdu, za organizování setkání seniorů obce Lukavec. Za péči o důstojné stáří seniorů v Lukavci (návštěvy a dárky při osobních jubileích, o Vánocích jako pověřená pracovnice Obecního úřadu Lukavec).

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Za mnohé přednášky a besedy. Tentokrát i za výstavu Bohemia mia vypovídající o pobytu italských občanů za první světové války v Čechách. Putovní výstava byla doplněna písemnostmi a fotografiemi z jičínského archivu. Na vernisáži hovořil Vilém Hofman a archivář Jan Čečetka, následovala beseda.

Koláčná Jitka, Koláčný Ondřej, Vildmanová Veronika a další
Za koncerty, kterými přibližují různé hudební žánry a zájemce o ně zvou na různá místa v Jičíně a okolí.

Koukolová Veronika
Studentka Hořického gymnázia za uspořádání autorské výstavy fotografií Hořice City, která byla k vidění v prostorách gymnázia v únoru a březnu 2015.

Kracíková Jindřiška
Za knihu věnovanou historii i současnosti Bukvice a Křeliny, která zaujme širokou veřejnost i odborníky a může sloužit jako podklad k zamyšlení i k dalšímu bádání.

Krčmárik Pavel
Za jazzový klavír na zmrzlém Adventním městečku na jičínském náměstí, který rozehřál. Jeden z příkladů, že učitel jičínské základní umělecké školy a skvělý klavírista umí vybrat k určité příležitosti ten správný žánr.

Krzysztalowska Nathalie
Za zajímavou výstavu díla v jičínské knihovně. Od spirituální kresby po Beatles. Energii jí dodává hudba.

Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno a rodina Škodova
Za výstavu obrazů Františka Škody z Libáně. Dobré připomenutí skvělého malíře i jeho otce – slepého učitele hudby.

Kůsová Petra
Za nápadité ztvárnění kulisy pohádkového hradu a podhradí včetně příběhu usychajícího stromu, královské knihovny, kulisy perníkové chaloupky atd. v programu festivalu Jičín-město pohádky. Za půvabné ilustrace programové brožury pohádkového festivalu.

Kverek Pavel
Ornitolog, odborník na slavíky, umělecký kovář. Za krásnou pohádkovou knížku o statečných slavících, jejichž domovem je především Mladoboleslavsko, v poslední době i Sobotecko.

Libošovický ochotnický spolek
Za udržování tradice ochotnického divadla na venkově. V roce 2013 obnovili spolek a v roce 2015 připravili v režii Jiřího Pošepného už třetí premiéru – nastudovali hru Vlastimila Peška Babička v trenýrkách aneb Aprílová komedie. A již zkoušeli hru Charleyova teta.

Mates Tomáš
Vedoucí Galerie plastik v Hořicích. Za zorganizování již 2. ročníku Festivalu krásných umění, který byl tentokrát věnován Itálii. V jeho rámci proběhla na přelomu července a srpna výstava obrazů, designových děl a šperků, přednáška a koncert.

Menclová Ilona
Za organizování akcí pro děti (drakiáda, karneval, vesnický víkendový tábor, mikulášská nadílka aj.), za iniciování vzpomínky na padlé v 1. světové válce, za uspořádání společného rozsvěcení vánočního stromu v Lukavci, za pomoc při organizování 6. sjezdu rodáků Lukavce, Černína a Dobše, při vítání občánků, při přípravě Předsilvestrovského posezení, za občasné vydání Lukaveckého zpravodaje.

Město Jičín, odbor kultury a cestovního ruchu a spolupracovníci
Za rozsáhlý mezinárodní projekt „Valdštejn rozvíjí česko - polskou kulturu", jehož součástí bylo mj. zorganizování Valdštejnských slavností v polské Swidnici v podobě, jak je známe z novodobé tradice Jičína. Vydařená byla také závěrečná konference projektu.

Městská knihovna Hořice
Za organizování besed se současnými spisovateli .

Městské muzeum a galerie Hořice
Za zajímavý celoroční program, zejména za uspořádání komentované prohlídky hořického zámku a tvrze, na kterou přišlo cca 350 lidí.

MLS – divadelní soubor při K-klubu Jičín
Za nastudování hudební komedie Pavla Dostála Výtečníci v režii Martina Zajíčka a Hany Krásenské. Studenti hráli sami sebe. Ukázky předvedli Martinu Zajíčkovi, když přebíral Cenu města Jičína.

Musilová Světlana
Za výstavu v Městském kulturním středisku v Nové Pace, na níž návštěvníci obdivovali historické kočárky, panenky, kroje, kostýmy a doplňky z období první republiky. Příjemným zpestřením byla i herna s kočárky a hračkami ze 70. let minulého století a ruční dílnička. Celá výstava byla instalována s velkou citlivostí a elegancí.

MÚZA - divadelní, literární a hudební klub, Hořice
Za pořádání kulturních představení malých forem.

Noc kostelů v Hořících – organizátoři
Za program, který probíhal ve třech kostelích: katolickém, evangelickém i husitském. Zazpíval sbor Bona Vita, byl promítnut polský film Ida, zazněly písně Karla Kryla i zpěvy z Taizé.

Nožička Pavel
Ředitel Kulturních zařízení města Jičína. Za excelentní výkon při moderování Ceny města Jičína.

Občané a sousedé z Rytířovy Lhoty
Za zútulnění prostranství na návsi, za instalaci lavičky, informační tabule o obci. Za vánoční setkání u stromečku s jesličkami.

Olejarčíková Barbora
Za nadšení a obětavost, s nimiž přistupuje k vedení tanečně pohybového kroužku při základní škole v Kopidlně.

Ondráček Jiří
Student Hořického gymnázia. Za zorganizování 1. ročníku filmového festivalu Jeden svět, který probíhal na Hořickém gymnáziu.

Patková Lenka
Kurátorka Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Za sérii pečlivě připravených přednášek z historie výtvarného umění. Teorii doplnila i obrazy přinesenými z depozitáře.

Petiční výbor Alej bez asfaltu (2x)
Za zorganizování vlastivědné vycházky spojené s odborným výkladem o historii, přírodě a geologii krajiny blízko Bílého mlýna v Jičíně, kudy má vést jabloňovou alejí cyklostezka. Akce pomohla mnoha přítomným uvědomit si jedinečnost místa mezi zahrádkářskou kolonií a úpatím Zebína, místa jednoho z posledních, které nezasáhla civilizační expanze člověka. Příklad, jak občanská společnost prosazuje své názory.

Pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Hořice a Hořický komorní orchestr
Za provedení Rybovy České mše vánoční v neděli 6. prosince 2015. Velký úspěch, zcela naplněný sál radnice, který svou kapacitou nestačil.

Pivovarská zahrádka Miletín – divadelní soubor
Za nastudování diváky i kritiky oceňované divadelní „tragikomedie s prvky socialismu se sovětskou tváří" (autor Štěpán Hak, režie Martin Hlavatý). Příběh je úzce spjatý s naším regionem (Miletín) i s osudy jedné obyčejné rodiny v roce 1968.

Pluhařová Ilona
Za vydání knihy O popletené víle Komolíně.

Pohádkové noviny 2015 – redakce
Za vydávání Pohádkových novin v průběhu 25. ročníku festivalu Jičín – město pohádky. Měly dobrou úroveň a úspěch u čtenářů. Redakci tvořili studenti packého gymnázia - Tereza Kráčmarová, Radka Grohová, Jana Kotherová, Klára Kotyková, Karolína Nosková a Lukáš Zbihlej, dále student Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové Adam Špiroch a šéfredaktor Jaroslav Pokorný, učitel Základní umělecké školy Na Střezině v Hradci Králové a dramaturg Českého rozhlasu Praha.

Pour Martin
Za péči o starou cihelnu v Šárovcově Lhotě a její zpřístupnění veřejnosti při akci Pohádkově strašidelná cihelna pro děti a jejich rodiče, prarodiče či jiné příbuzné.

Prášek Vojtěch a jičínští skauti
Za přípravu a zorganizování 1. skautského plesu v Jičíně. Vše vlastními silami, do programu patřilo dvojí předtančení, promítání fotografií a videí ze skautského života.

Prodloužené víkendy – pořadatelé
Za pestré prázdninové kulturní dění od čtvrtka do neděle. Od kostelů po Lodžii. Koncerty v ulicích i v zámecké zahradě, pohádky v zahradě Pod Koštofránkem, zasvěcené prohlídky v mnoha památkových objektech, koupání a hry na koupališti. Vydali k tomu podrobnou brožuru.

Procházka Bohumír, Komárková Ivana
Za výrazný podíl na uspořádání prvomájové prezentace neziskových organizací na nádvoří jičínského zámku představující činnost zdejších spolků a sdružení.

Propadák – pořadatelé
Za červnovou akci v přírodním divadle na Čeřovce – koncert, autorské čtení, výstavu i tvůrčí malování pro zájemce, dokonce byla i geologická přednáška. Mládež sobě? Taky důkaz, že oživit krásné místo v Jičíně lze.

Psychiatrické oddělení Oblastní nemocnice Jičín
Za výstavu prací z ergoterapie pacientů. Obrazy, keramika, užité umění, ale i ruční práce. Pacienti nejen vyrobili, ale přichystali i občerstvení.

Rolfová Věra, Tomíček Jan
Za organizování partnerských vztahů mezi státním gymnáziem v Hořicích a Dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi. Každoročně asi 20 dětí navštíví partnerské město a absolvuje program zaměřený na určité téma. V r. 2015 jím bylo téma Bájné bytosti. V Chotěbuzi se naši studenti seznámili s dolnolužickými pověstmi a s tradičním lidovým zvykem Lapanie kokota. V Hořicích se dolnolužičtí studenti seznámili s Erbenovými baladami. Projekt probíhá v češtině, dolní lužické srbštině, němčině a angličtině.

Řehák Radomír
Za otevření kavárny Café Terasy v Železnici s kulturním programem.

Sehnal Jiří
Výtvarník, spisovatel a nakladatel z Lázní Bělohradu. Za sepsání a vydání románu Metanoia přibližujícího 60. léta 20. století v Praze z pohledu začínajícího umělce i dobu nedávno minulou.

Sehnal Jiří
Za besedu v Knihovně Václava Čtvrtka o knize O Věcech obyčejných, kterou vydal v roce 2014.

Sekerová Marie
Za promyšlenou organizaci kulturních akcí v Sobotce.

Skautské středisko Brána Jičín
Za uspořádání prvního plesu v historii jičínského skautingu. Nejen tanec, ale i dvojí předtančení z vlastních zdrojů. To na motivy Rychlých šípů už bylo objednáno i jinam. Velký úspěch mělo promítání o celoroční činnosti, zejména na táborech.

Skládka aneb Skládáme se na Sýrii – pořadatelé
Studenti Lepařova gymnázia a občanské sdružení ProVize. Za uspořádání charitativního festivalu v Jičíně, v Židovské 100, na jehož programu byly přednášky, beseda, koncerty a jehož výtěžek 40 000 Kč byl odeslán na konto Člověka v tísni.

Smíšený pěvecký sbor Stojmír - Bendl z Dolního Bousova a Sobotky
Vedený sbormistryní Pavlínou Těšínskou. Za uspořádání řady krásných koncertů. Ochotně vystupuje při různých slavnostech a rozdává kolem sebe tolik potřebnou radost.

Spolek Stezka Češov-Vysoké Veselí
Za výstavu fotografií 12 stromů, celostátních finalistů ankety Strom roku 2015, kterou uspořádal, když navrhl za strom roku Velešickou lípu jako jediného zástupce Královéhradeckého kraje (umístila se jako sedmá).

Studenti Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice
Konkrétně studenti státního gymnázia. Za vydávání tradičního studentského časopisu Tempus, který přináší studentské práce, rozhovory s profesory, aktuality ze školního života, vše samozřejmě náležitě okořeněné studentským humorem.

Svoboda Vítek ml.
Vysokoškolský student. Za zprovoznění věžních hodin na kostele sv. Prokopa v Libošovicích. Za pomoc Libošovickému ochotnickému spolku s kulisami, obecnímu úřadu s výtvarným zpracováním novoročenek apod.

Šandová Šárka a její kolegové
Za odvahu založit v Hořicích soukromé čtyřleté gymnázium s trochu jinými metodami výuky a vzdělávání, spojenými s řadou projektů a osobních zkušeností při získávání nových poznatků. Škola pořádá také přednášky o výchově a vzdělávání pro širokou veřejnost.

Ščigol Michail, Starý Miloš (2x)
Za organizaci už 5. ročníku Jičínského plenéru, akce, na niž zvou do města umělce z celé republiky i ze zahraničí a při níž vznikají díla zachycující Jičín z různých pohledů. Obvyklá závěrečná výstava představovala v roce 2015 pětiletou bilanci.

Ščigol Michail, Volf Petr, Patková Lenka
Malíř, fotograf, kurátorka. Za retrospektivní výstavu, kterou připravili k sedmdesátinám Michaila a k pětasedmdesátinám Petra v galerii v jičínském zámku. Jak se fotografie a obrazy snášejí?

Šejn Miloš
Za výstavu v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. Je dobře, že Miloš Šejn vnáší do ustálených vod jičínského výtvarna i jiné formy. Tady šlo o konceptualismus.

Šoltys Vladimír
Veterinář, ornitolog, fotograf. Za výstavy fotografií i za poutavou a poučnou knihu Proč má kos žlutý nos, vydanou v roce 2014.

Špirochová Eva
Za realizaci dramaturgické vize festivalu Jičín – město pohádky s maximálním ztvárněním pohádkových zastavení, náplní tvůrčích dílen, míst her a za organizaci kolektivu lektorů. Za nápady v oblasti designu tiskových a propagačních materiálů.

Šťovíček Filip
Žák Základní umělecké školy Hořice. Za vítězství v nejmladší kategorii mezinárodní soutěže v sólovém zpěvu, kterou pořádala Mozartova obec v České republice spolu se zahraničními partnery. Zpívalo se v jazyce originálu, hodnotila se i technika. Bylo to už druhé Filipovo vítězství v mezinárodní soutěži v tomto školním roce. Byl oceněn také starostou města.

Šubrt Miroslav, Holín
Za kouzelný mlýn, jenž stál v kašně na nádvoří jičínského zámku v době festivalu Jičín – město pohádky a stal se velkou atrakcí. Za exponáty na výstavě Udělej si sám II. v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

Šulc Jiří
Předseda Spolku rodáků a přátel města Hořice v Podkrkonoší. Nejen za úspěšné vedení spolku, ale také za velmi pěknou přednášku Jak se dělá rodokmen, která se těšila velkému zájmu v Hořicích i na několika dalších místech.

Šulcová Lenka
Za zprostředkování setkání se zajímavými lidmi - básníky, spisovateli, novináři, vysokoškolskými odborníky apod. pro své studenty na Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. Tyto osobnosti pak následně odváží do Nové Paky a pořádá s nimi besedy a autorská čtení na Půdě Novopackých sklepů.

Tomíček Jan (2x)
Za zorganizování petice za získání hořického zámku do vlastnictví města Hořice, pod kterou se během dvou měsíců podepsalo více než 1 300 obyvatel Hořic a okolních obcí, za neutuchající snahu získat zámek pro město a vytvořit důstojnější podmínky pro muzeum i za popularizaci této problematiky v místním tisku.

Tomíčková Oldřiška a hořické spolky
Za zorganizování slavnostního večera ke 150. výročí otevření divadelního sálu v Hořicích. Na programu se podílely pěvecké sbory Ratibor, Vesna a Bona Vita, hudební spolek Dalibor, Hořický komorní orchestr a divadelní soubor J. K. Tyl. Večer se víc než vydařil a kapelník Jan Bílek musel diváky doslova vyhánět ze sálu.

Úlehla Vladimír
Za sepsání monografií věnovaných jičínským advokátům Františku a Jaroslavu Lohařovým, kteří byli výraznými osobnostmi 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Úlehla Vladimír
Za besedu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně o knize Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora, která vyšla v roce 2014 v druhém doplněném vydání.

Vacková Lenka
Ředitelka K-klubu Jičín. Za pohotovost, spolehlivost, dokonalost a samozřejmost, s jakou se svým týmem řeší úkoly v rámci jakékoliv spolupráce.

Veselý Petr
Hořický sochař a básník. Za vydání básnické sbírky Slovo tvar, kterou představil při autorském čtení v divadelním, literárním a hudebním klubu MÚZA.

Víchová Dana
Za realizaci výstavy dokumentů, kronik a fotografií při 6. sjezdu rodáků Lukavce, Černína a Dobše.

Vlastivědné muzeum Železnice
Za výstavu díla Antonína Chmelíka. Chodíval krajinou a maloval. Zejména chaloupky. Některé už nejsou. Ani pan malíř. Ale železnické muzeum mu připravilo pěknou výstavu.

Vobořil Miroslav
Hudební skladatel z Hořic. Za podíl na mnoha hudebních projektech (Betlémská odysea v Praze při oslavách 600. výročí upálení M. J. Husa, Andělé a démoni při Svatohubertských slavnostech na Kuksu). Za spolupráci s hořickými hudebními a pěveckými spolky. Hlavně za sérii šesti benefičních vánočních koncertů v širokém okolí pro malou Vanesku, trpící nemocí motýlích křídel.

Vokální skupina Fragile
Za vystoupení v Městském kulturním středisku Nová Paka. Osm interpretů představilo ve vokální podobě známé hity v úchvatném provedení, které diváky nadchlo i dojalo. Dlouhotrvající standing ovation na závěr vypovídalo za všechno a úžasnou atmosférou z koncertu byli naplněni nejen diváci, ale i slovenští umělci, kteří přislíbili opětovnou návštěvu Nové Paky.

Vydra Jiří
Za obrázky ke knížce pohádek lotyšského autora Kárlise Skalbeho Jak jsem plul ke královně. Z ilustrací udělal v Lodžii v dubnu výstavu. Na motivy pohádky pak nastudoval divadelní hru.

Vydra Jiří (2x)
Kastelán Valdštejnské lodžie. Nejen za exkluzivní činnost vyvíjenou v této kulturní památce, na kterou jsme si v Jičíně už zvykli, ale také za těžko představitelné nesnáze, kterými musí projít při její obnově na úkor svého osobního života a běžného pohodlí. Za kreativitu, obětavost, soustavnost a nápaditost v pořádání nestandardních akcí v Lodžii i mimo ni.

Výtvarný obor Základní umělecké školy J. B. Foerstera Jičín
Za výstavu plastik v arkádách jičínského zámku. Podivuhodné tvary byly umocněny osvětlením a promítáním tvarů a barev na pozadí.

Wildová Vlaďka
Za Dobré zprávy z Českého ráje a okolí – regionální zpravodajský web. Za zasvěcené informace o důležitých událostech, předkládané poutavě a pěknou češtinou a s kvalitní fotografickou dokumentací.

Základní škola Bodláka a Pampelišky
Za obohacení života v obcích, kde působí – například masopustním průvodem v Robousích, projekty „Stezka napříč přírodou" a „Přírodovědný parčík - motýlí zahrada" na zlepšení prostředí v okolí školy v Robousích, přírodovědnou soutěží „Robouský motýl", dobrovolnickým projektem „72 hodin" s výrobou ptačích budek, krmítek a hmyzích domků pro okolí školy a zajištěním vánočních koncertů holandského orchestru z partnerské školy.

Základní škola Slatiny
Za tradiční vánoční koncert uspořádaný ve spolupráci s Mateřskou školou Milíčeves. Jako obvykle se po jeho skončení šli posluchači podívat do školy na výstavu výtvarných prací a okusit cukroví, dílo žáků. Škola je malotřídní, a tak ve sboru účinkují všichni.

Základní umělecká škola Hořice
Za obohacování kulturního života ve městě zvláště v období adventu a za zorganizování již 3. ročníku Evropského dne hudby.