Jivínského Štefana za pozoruhodný kulturní počin roku a za dlouholetou kulturní činnost

Nechceme, aby žádné z bohulibých konání zůstalo nepovšimnuto. Rádi pozveme všechny navržené k popovídání, rádi všem poděkujeme. Těšíme se, že čtenáři naší výzvy se rozpomenou, co hezkého se v roce 2016 v kultuře na okrese událo, a přispějí k nominaci.

Návrh na udělení Štefana může po celý rok podávat každý, stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, kategorii, jméno a adresu navrhovatele. Své návrhy zasílejte do 31. 12. 2016 na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz.

V nominaci je třeba uvést, zda se jedná o kulturní počin v roce 2016 (I. kategorie), nebo o dlouhodobé zásluhy (za nejméně 5 let činnosti - II. kat.).

Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky
& Knihovna Václava Čtvrtka Jičín