Dvojité jubileum předního secesního sochaře Stanislava Suchardy (1866 – 1916) si Pačtí připomenou výstavou. V městském muzeu bude přímo v Suchardově domě tento pátek otevřena výstava Stopy tvorby.

„Výstavou si připomínáme dvojité jubileum významného novopackého rodáka a jednoho z předních českých sochařů přelomu 19. a 20. století. Souběžně s ní započal čtyřletý společný projekt Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a Ústavu dějin umění AV ČR, jehož partnery jsou Nadace Muzeum Stanislava Suchardy, Městské muzeum v Nové Pace a Národní galerie v Praze," upozorňuje na zajímavá fakta ředitelka muzea Iveta Mečířová.

Náplní projektu je restaurátorské a teoretické zpracování podstatné části sochařského díla Stanislava Suchardy, které bude v roce 2019 završeno souhrnnou výstavou a publikací.

Aktuální novopacká výstava prezentuje především ranou etapu Suchardovy tvorby (1892 – 1900), s jejímiž náměty se lze setkat na fasádách Suchardova domu, přičemž hlavními výstavními exponáty jsou restaurované soutěžní návrhy fontány před Rudolfinem (1896) a Husova pomníku (1900).

Stanislav Sucharda pocházel z novopacké rodiny s uměleckou tradicí sahající až ke konci 18. století. Jeho raný myslbekovský projev se výrazně proměnil pod vlivem francouzského sochařství a modernismu. Sucharda byl významným účastníkem pražského společenského života; v klíčovém období na přelomu 19. a 20. století stál v čele Spolku výtvarných umělců Mánes, díky jehož aktivitám se v českém prostředí prosazovalo moderní umění. Po celý svůj život působil jako pedagog na pražské Umělecko-průmyslové škole, krátce pak vedl nově založenou medailérskou školu pražské Akademie výtvarných umění.

„Suchardovo dílo tvoří vedle kolosálního a kontroverzního Palackého pomníku, elegantních medailí a reliéfů také řada podobizen, náhrobků a podivuhodných pomníkových koncepcí. Ty se vesměs vyznačují osobitou interpretací českých dějin, nekonvenční ikonografií a originálními kompozičními řešeními. Zejména stylově progresivní druhou část Suchardovy tvorby však dodnes bohužel neznají ani odborníci." říká historik umění a suchardovský badatel Martin Krummholz z Ústavu dějin umění Akademie věd.

Výstava bude zahájena v pátek 29. dubna v 17 hodin kurátorem výstavy Martinem Krummholzem.

Záštitu nad ní přijal Otakar Ruml, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.

(im)