Miletín

Město Miletín pořádá V.ročník turistického pochodu Karla Jaromíra Erbena. Koná se v sobotu 23. května. Start průběžně od 7 do 14 hodin v Pivovarské zahrádce. Cíl tamtéž do 20 hodin.

Trasy pro pěší: 5 km,15 km,23 km a 30 km.

Trasy pro cyklo: 15 km, 38 km, 65 km. Startovné: 20 Kč. Každý obdrží diplom a drobnou upomínku. Možnost ubytování v kempu.

Kontakt: Nosek Miroslav,

607 618 022, nosek@miletin.cz.

Pochod je zařazen do akcí

Turistického klubu ČR.

Ostroměř

Klub českých turistů Ostroměř pořádá 40. ročník turistického pochodu & 17. ročník cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha. Chystá se na sobotu 23. května a trasy vedou do okolí Ostroměře a nabízí poznání Podzvičinska. Prezentace, start i cíl: Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři 7 až 10 h. Trasy: pěší: 7 km, 12 km, 20 km, 30 km, cyklotrasy: 25 km, 35 km 50 km. Děti se mohou těšit na soutěže s odměnami. Na startu každý účastník dostane drobné občerstvení a v cíli pamětní list. www.kct-ostromer.wz.cz

Hora Tábor

Římskokatolická církev Lomnice n. P. chystá na sobotu 23. a neděli 24. května pouť na hoře Tábor. Stánkový prodej, pouťové atrakce aj. V neděli proběhne poutní mše svatá v kostele Proměnění Páně od 8.30 a 10 hodin. V úterý 26. května se koná od 10 h. slavnost posvěcení chrámu v poutním kostele Proměnění Páně na hoře Tábor. Mše svatá.

Lomnice nad Popelkou

Základní organizace Českého svazu chovatelů pořádá v sobotu 23. a v neděli 24. května výstavu drobného zvířectva. Otevřeno: sobota od 8 do 17 hodin; neděle od 8 do 14 hodin. MŠ a ZŠ mohou výstavu navštívit již v pátek od 8.30 hodin. MŠ zdarma, ZŠ za snížené vstupné 5 Kč. Akce se koná v areálu Českého svazu chovatelů směr ke koupališti.

Jičín

Nultý ročník Foodfestivalu se uskuteční v sobotu 23. května v zámeckém parku. Cílem a myšlenkou festivalu je představit a prezentovat vybrané restaurace z mikroregionu Český ráj.

Návštěvníci akce budou mít možnost ochutnat degustační předkrmy, polévky, hlavní chody a dezerty v jeden den a na jednom místě. Část areálu také bude patřit výrobcům regionálních produktů nesoucích označení Regionální produkt Český ráj.

Jičínský Foodfestival se bude konat v rámci akce na podporu cestovního ruchu nazvané „OTEVÍRÁME JIČÍN".

Návštěvníkům budou zdarma zpřístupněny turisticky atraktivní objekty v Jičíně.

Program začne v 10 hodin projevem starosty, na pódiu bude probíhat komentovaný program a na závěr festivalu se můžete těšit na Stand up komedy show Na stojáka.

Více na www.jicinskyfoodfestival.cz.

Časový harmonogram Jičínského Food Festivalu je následující:

10:00 - 10:15 Oficiální zahájení festivalu. Úvodní slovo starosty JUDr. Jana Malého.

10:15 - 10:45 Představení vystavovatelů.

Moderátor akce zároveň představí jičínské památky, které budou návštěvníkům festivalu zdarma zpřístupněny.

10:45 - 11:00 Zahájení soutěže se společností Touratlas.

11:00 - 11:15 Sdružení Český ráj představení ochranné známky Regionální produkt Český ráj.

Sdružení Český ráj

Sdružení Český ráj je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob a jeho hlavním účelem je spolupráce členských obcí, měst a dalších právních subjektů na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj.

11:30 - 12:00 Představení tvorby SŠGS z Nové Paky.

13:00 - 15:00 Soutěž pro děti s partnerem akce.

15.30 - 16.00 Předání pamětních listů vystavovatelům prvního Jičínského Food Festivalu.

16.00 - 17.00 Stand-up comedy Na Stojáka. Umělecká forma komedie, kdy komik účinkuje ve stoje před publikem a mluví přímo na něj.

Komik nejčastěji vypráví dlouhé příběhy a monology, na které potom navazují krátké vtipy na „posilněnou".

19.00 Ukončení festivalu.