V klášteře vedle kaple sv. Anny u zámku našlo zázemí 24 umělců z celé republiky, sdružujících se v seskupení Neprůbojní. Ubytovali se v sobotu, v neděli po obědě mezi ně zavítal spisovatel a ekolog Václav Cílek. „Vodil nás krajinou a povídal nám o magii okolí Mnichova Hradiště. V pondělí jsme malovali, včera jsme navštívili hrad Zvířetice a přijel mezi nás docent FAVU v Brně a náš stálý guru - Petr Kvíčala. Ten nám upřesnil téma výtvarných prací. Všichni v puntíkovaných oblečcích jsme během noci s Janou Hasmanovou absolvovali fototvorbu podle umělce Jiřího Šiguta,“ popisuje průběh týdenního sympozia Kateřina Krausová z Nové Paky.

Hosté

Dnes přijel mezi umělce Jiří Ptáček - šéfredaktor časopisu Umělec, a bude přednášet o současném umění. „Večer nás čeká krásný ohňostroj a v pátek máme růžovou akci v Rovensku,“ informuje nás malířka. Zítra totiž
výtvarná skupina Neprůbojní u příležitosti svého desetiletého trvání zve všechny své příznivce na prázdninové setkání v Rovensku pod Troskami. Schůzka se bude konat od 13 do 15.00 v ulici Růžová (v Rovensku u náměstí). Růžové oblečení je vítáno! V rámci setkání se také uskuteční výměnný bazar všeho růžového.

Vznik

Vznik skupiny Neprůbojných je spojen s každoročním setkáváním výtvarných pedagogů, výtvarníků a přátel výtvarného umění. První setkaní bylo v Milířích u Tachova někdy po roce 1995. Další byla v Brandýse nad Orlicí, v Žadlovicích u Olomouce a následovalo Krásensko u Brna. Místa plenérů nebyla vždy až tak důležitá. Malbu v plenéru totiž vždy doprovázela setkání s umělci, kteří oslovovali členy Neprůbojných zejména svou tvorbou.
Pozvání přijali například V. Kokolia, V. Stratil, J. Vančát nebo J. Svoboda. Tehdy ještě nikdo z účastníků netušil, že se stane součástí velmi neobvyklého seskupení.
Neprůbojní se nechtějí zviditelňovat, odmítají medializaci a popularizaci. Existují si tajně, bez ambicí stát se součástí světa umění, byť mnozí členové skupiny se v tomto světě čile pohybují.
Snahy Neprůbojných jdou proti obvyklému očekávání současného světa lačného informací a komunikace. Co dělají N., po tom nikomu nic není.

 

 

Manifest Neprůbojných

Pod tímto názvem se představují mladí výtvarníci navazující na úsilí Měkkohlavých a skupiny Bez sil. Zatímco název skupiny je pro výtvarný svět konce tisíciletí,tj. svět

postmoderní asertivity, poněkud nezvyklý, samotná práce a cíle snah všech jejích členů

se stávají ideovým archetypem pregnantně vyjadřujícím potřeby komunit vzniklých

náhodným výběrem,

Skupina vznikla na sklonku července 1997 na Moravě, vobci Krásensko, mezi studenty i učiteli výtvarného umění, kteří se sem sjeli zrůzných zapadlých končin Čech a Moravy.

Pozvání přijal i malíř Petr Kvíčala, duchovní páteř skupiny, rádce, vykladač obrazů a anekdot.

Protagonisté Neprůbojných evidentně vykazují společné atributy, jako jsou například pozdní narození každého znich. Jsou to přenošeči sdlouhými nehty, jsou pomalí, nesmělí, antihalasní, jeví tendence ke spiritualitě, často se prohlížejí zevnitř. Komunikují pouze vizuálně, absentují vaktivních zónách a neinklinují kději, ale kne-ději.

Dominantními znaky komunity pak jsou – rychlý intelektuální růst při permanentním balancování na zahradních židličkách, schopnost transformačních operací trefujících se

na hranici přísné logiky a infantility, enormní adaptabilita, zejména vegetačním pásmům,

meteorologické situaci a ztoho všeho pak plynoucí totální fatalismus vbarevném kruhu.

Vzašifrovaných poselstvích jejích členů rezonují archetypální symboly elementárních přírodních sil. Ve své esenciální jasnozřivosti spojují metaforické a metonymické, metafyzické i fyzikální, automatické i mechanické / i poloautomatické/ ve svébytnou alchymii všedního a kosmického.

Od počátku zrodu skupina prožívá permanentní katarze a orgastická vytržení

zvýtvarných interpretací děl jejích členů. Vproduktech se často ozývají erupce mimetična,

notorické nonsensy, hyperkonzumace senzibility, mýtičnost, extravagantnost, vakantnost

dominující procesu zrání od senzuálního kracionálně konstruktivnímu tvarosloví, které je

vkonečném efektu hodno podpisu sIčem a Díčem.

Záhadnost prostoru krajiny, jakou vnebývalé míře objevili Neprůbojní, se stává velkým imperativem pro naši kulturní scénu a troufáme si říci i laickou veřejnost.

Stanovy:

Členem skupiny může být každý , kdo:

  • Při setkání sneznámým člověkem klopí oči a nevydává žádné zvuky.
  • Pochybuje o sobě, o své práci, o smyslu bytí.
  • Nedůvěřuje vlastním očím, uším a cizím jazykům.
  • Prokazuje vysokou míru stydlivosti, tichosti, nenápadnosti, odevzdanosti.
  • Bojí se.
  • Za předpokladu, že je baven, se rád směje – někdy překvapivě hlučně.
  • Potravu pozřívá jen za naprostého ticha.
  • Budí zdání, že není.
  • Jestliže se kandidát neozve do půl roku po vyzvání, stává se automaticky členem skupiny.
  •