Nasaďte si masku a přijďte odhalit skrytou tvář města Jičína, které vévoda budoval k obrazu svému.

Město Jičín pořádá ve dnech 22. – 25. května tradiční Valdštejnské slavnosti na počest významné osobnosti nejenom Jičína, ale celé Evropy – Albrechta z Valdštejna. Letos tomu bude 380 let od jeho úmrtí, a tak mu Jičín na počest připravil bohatý program ve zcela jiném pojetí slavností.

„Chceme návštěvníkům naše město představit trochu jinak, než je tomu možná běžně zvykem. Na Valdštejnově náměstí vznikne interaktivní model Tvář města. Je to model barokní komponované krajiny Jičínska tak, jak ji plánoval a velkolepě stavěl vévoda z Valdštejna. Vévodu představíme také jako osobnost inspirující umělce v programu Valdštejn v umění. Čeká nás také tradiční průvod Valdštejna a jeho družiny do centra města, kde jej přivítá purkmistr města. Návštěvníci doslova na vlastní kůži zažijí Valdštejnovu dobu – vojenská ležení, mušketýry, kejklíře, nakoupí si na historickém tržišti nebo si zkusí tradiční řemesla. Sobotní večer bude patřit barokní zahradní slavnosti vč. benátského ohňostroje," uvádí program vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Marie Faruzelová.

„Letos jsou Valdštejnské slavnosti navíc spojeny s projektem „Valdštejn rozvíjí česko-polskou kulturu", který budeme realizovat s naším polským partnerským městem Swidnicí. Odhalena bude také bronzová socha Valdštejna, věnovaná městu jičínským rodákem panem Ing. Rybaříkem," dodává Faruzelová.

Program začíná už ve čtvrtek 22. května v Obřadní síni Valdštejnského zámku, kde polský historik Sobieslaw Nowotny představí spojitost Valdštejna a Swidnice. V pátek 23. května bude představen Valdštejn v umění – večer zahájí vernisáž výstavy obrazů malíře Michaila Ščigola, pokřtěna bude kniha Valdštejnův Jičín a přítomní se zaposlouchají do klavírní Sonáty C dur věnované Valdštejnovi v podání Borise Krajného.

Dar městu

Hlavní program začne v sobotu ráno průvodem družiny Albrechta z Valdštejna a jeho dvora lipovou alejí do Jičína na Valdštejnovo náměstí, kde jej slavnostně přivítá purkmistr města spolu s hosty. Na náměstí bude poté probíhat nepřetržitý program, na který je pro všechny návštěvníky vstup zdarma. Jičín bude představen v konceptu Tvář města, což bude nejen interaktivní model barokní komponované krajiny, ale i řada pouličních vystoupení, dobové tržiště, stylové občerstvení, vojenské ležení i s ukázkami válečnických dovedností. V odpoledních hodinách bude na nádvoří zámku slavnostně odhalena bronzová socha Albrechta z Valdštejna, kterou městu věnoval donátor Ing. Václav Rybařík.

Večerní program začne pochodňovým průvodem z lipové aleje, který tentokrát půjde do zámecké zahrady, kde vévoda zahájí netradiční barokní zahradní slavnost v maskách. Zlatým hřebem večera bude benátský ohňostroj.

Neděle bude patřit Bohoslužbě slova v kostele Všech svatých pod Zebínem. Nedělní odpoledne budou moci návštěvníci zakončit Valdštejnskou hodovní slavností, což bude česko-polská hostina s dobovou hudbou, dílnami a divadlem. Opravdovým překvapením pro oficiální hosty Valdštejna bude návštěva kartuziánského kláštera ve Valdicích, mj. někdejšího místa pro uložení ostatků Valdštejna a nyní věznice s nejtěžším režimem v republice.  Magdaléna Doležalová