Slavnost bude zahájena odpoledne ve 13 hodin a po celou dobu budou moci děti soutěžit v mysliveckých a lesnických znalostech a dovednostech. Připravena je také výstava výtvarných prací dětí z turnovských mateřských škol s tematikou lesa. Autoři nejlepších kreseb se mohou těšit na zajímavé ceny.

Návštěvníci slavnosti budou mít možnost seznámit s některými plemeny loveckých psů, představí se také sokolníci s ukázkami loveckých dravců. Zazní lovecká hudba a signály. Ukázány budou vábničky a způsoby jejich použití při vábení zvěře. Úspěšní absolventi mysliveckých zkoušek budou pasováni na myslivce. Program zakončí svatohubertská mše v kostele sv. Jana Nepomuckého, kterou doplní pěvecký sbor Antonín Dvořák a Lovecké kvarteto lesních rohů Valdštejn. Po celou dobu slavnosti bude vstup do hradu zdarma.