Její představitelé Hořické požádali, aby se k iniciativě symbolicky připojili tím, že zakoupí jeden pískovcový kvádr za 28 tisíc korun. Tím by přispěli k obnovení díla. Rada města na jednání v polovině března s touto výzvou souhlasila. Plán podpoří.

„Pro nás to bylo jasné. Jsme město kamenné krásy, a tak by bylo podivné, kdybychom se k akci takového charakteru nepřipojili. Navíc tím budeme propagovat Hořice i mimo náš region," prohlásil Ivan Doležal. Kvádr bude mít rozměry šedesát krát šedesát krát sto pět centimetrů. Bloky budou vytěženy z pískovcového lomu Božanov.

Pokusy navrátit Mariánský sloup na Staroměstské náměstí nejsou ničím novým. Výše jmenovaná společnost svou činnost zahájila již v roce 1990 z iniciativy akademických sochařů Jana Bradny a Petra Váni. Ve spolupráci s Mariánskou kamenickou hutí se aktivistům podařilo vytvořit kopii sochy Panny Marie Immaculaty, hlavici i dřík sloupu, schodiště a kuželky balustrády.

Vyskytl se však značný problém. „Architektonické práce již jsou zhruba hotové. Původně jsme mysleli, že bychom základnu vybetonovali a osadili kamenem. Proti tomu se ohradili památkáři. Nedoporučují to z toho důvodu, že beton nepropouští vodou, a proto by během let došlo k nadzvednutí kamenů. Socha by se rychle znehodnotila. V tom jsme jim samozřejmě dali za pravdu. Vyřešíme to tak, že se základna bude skládat z dvaceti čtyř pískovcových kvádrů. Ale protože peníze se dnes shánějí těžko, oslovili jsme města, na jejichž území jsou mariánské sloupy, inspirované tím pražským. Zatím jsou zaplaceny čtyři, další jsou přislíbeny. Ozvali se nám i nějací další nadšenci," vysvětlil předseda iniciativy Václav Dajbych.

Mariánský sloup s Pannou Marií Immaculatou na Staroměstském náměstí v Praze stál do roku 1918. Byl připomínkou třicetileté války.