U pomníku padlých v Nepřívěci, na Rytířově Lhotě a u symbolického hrobu vojína Josefa Šimka v Libošovicích u kostela sv. Prokopa přednesl slavnostní projev historik Karol Bílek. Za účasti členů vojenské historické jednotky ze Železnice Rudolfa Koldovského a Miroslava Malacha v dobových uniformách uctili místní občané minutou ticha památku obětí 1. světové války, zástupci obcí položili květiny.

Poté ve zcela zaplněném sále hotelu Český ráj v Libošovicích přivítal místostarosta obce Michal Taneček vzácné hosty. Pozvání na besedu přijal vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, historik a archivář Karol Bílek a herec a recitátor Josef Kettner. Kde domov můj i Nad Tatrou sa blízká, obě hymny českou i slovenskou si společně se Smíšeným pěveckým sborem Bendl a Stojmír zazpívali účastníci slavnostního setkání v sobotu odpoledne v předvečer státního svátku v Libošovicích.  (MAPOS)