„Vstupenka je poděkování všem, kteří dobrovolně věnovali svůj čas charitě a bez nároku na finanční odměnu se zapojili do Tříkrálové sbírky 2016. Promítání zahájí prezentace foto snímků, poskytnutých samotnými koledníky, a krátký dokument o průběhu sbírky," informovala Deník o akci koordinátorka Věra Vaníčková z Oblastní charity Jičín.