Patří k nim částečně zřícená kaple sv. Vavřince v Cerekvici nad Bystřicí, kostel sv. Matouše v Dolanech, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u hlavní komunikace v Kostelci, novopacká křížová cesta, socha sv. Jana Nepomuckého v Psinici, fara v Samšině, socha sv. Jana Nepomuckého ve stráni u domu čp. 15 v obci Stav a v Úlibicích kostel Zvěstování P. Marie.

Kromě jmenovaných objektů jsou další, které jsou rovněž v havarijním stavu, a na jejich záchranu probíhají buď přípravné nebo již stavební práce. Jedním z nich je v Jičíně kostel sv. Ignáce. „Zdivo je zdegradované a po samovolném uvolnění jedné z cihel nad kostelními okny muselo být z důvodu zajištění bezpečnosti kolemjdoucích odstraněno pár dalších. Dále byla provedena dvě posouzení statikem. Na základě toho se dopracovává projekt statického zajištění havarijního stavu věže.

Komplexní obnova této historické památky ze čtrnáctého století je zatím v přípravě. Kostel je postaven v gotickém slohu a je jednou z nejstarších dochovaných staveb města Jičína,“ uvedla pracovnice Státní památkové péče Lenka Nyklová.

Loňské práce na obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie bývalého kláštera paulánů v Nové Pace se neobyčejně zkomplikovaly. Hradecká firma PARIO s.r.o. nastoupila na dokončení překládky střešní krytiny lodi kostela z živičných pásů na přírodní břidlici teprve koncem října a zaskočil ji svatý Martin se svojí nadílkou sněhu.

„Příspěvky mecenášů přitom ani loni nebyly nikterak nízké. V letošním roce se dosud podařilo stihnout výměnu bednění a latě v rozsahu zhruba 2/3 plánované plochy, ve stejném rozsahu položit jednu – základní řadu břidlicových kamenů a provést všechny potřebné klempířské práce. Dominanta města Nové Paky je opravována od roku 2002 a do dnešní doby na ni bylo vynaloženo 8 750 000 Kč,“ doplnila informace Lenka Nyklová.

Úlibický kostel Zvěstování P. Marie získal v závěru roku nové zakončení věže a vzhledem k tomu, že není využíván pro církevní obřady, řeší jeho opláštění obec.

Obce, ve kterých chátrala např. malá kaple, se dohodly s církví na odprodeji za symbolickou cenu, objekt nechaly na své náklady opravit a nyní slouží nejen pro příležitostné církevní obřady, ale i pro vítání občánků, výstavy a podobné společenské akce. Příkladem je Bukvice.