Velkým lákadlem pro děti i jejich rodiče byla účast sokolníků ze Sokolnického střediska Jičín. Sokolníci velmi poutavě vyprávěli o svých dravcích a v průběhu odpoledne zpestřili program i ukázkami z letu dravců. Všechny děti byly nadšené z toho, že vidí dravce na vlastní oči a že si je mohou i pohladit.

Celý program provázel slovem a hudbou Miroslav Polák MBA. Členové SDH Tuř se postarali o občerstvení pro všechny přítomné. Na konci programu následovala tombola, kde si děti mohly vyházet „kostkou štěstí" pěkné dárky a na úplný závěr si děti opekly buřty.

Dle reakcí dětí a rodičů se odpoledne vydařilo a my jsme rádi, že o tuto tradiční akci je mezi dětmi stále zájem. Děkujeme tímto pořadatelům, sokolníkům, hasičům a všem, kteří se podíleli na její přípravě.   Ilona Vodičková, místostarostka OÚ Tuř