Zahynula násilně v raných dobách křesťanství a legenda praví, že byla popravena Římany.

V sobotu o jejím osudu, o tom, jak se tato osobnost dostala do našeho města, a o dva roky starém nálezu jejích ostatků v kostele sv. Ignáce povykládal Pavel Kracík, předseda Jičínské besedy. Porotní sál byl zcela zaplněn.

Není divu. Nález ostatků svaté Sekundiny, které byly uloženy v nádherně zdobeném, třípatrovém relikviáři, je unikum, jaké v Jičíně zřejmě dlouho nezažijeme. A přitom byla ona skříňka celou dobu na očích! Ukrývala se přímo v oltáři kostela sv. Ignáce.

„Ve světě jsme svědky velkých skříní, které ale často nejsou moc zdobeny. Proto si myslím, že pokud relikviář sv. Sekundiny není přímo unikátní, pak je určitě jedním z mála," zapřemýšlel Pavel Kracík.

Objev byl učiněn předloni a rok trvalo, než se našly peníze na zrestaurování. Nakonec se přes místní akční skupinu Otevřené zahrady Jičínska podařilo získat 450 tisíc Kč. K ní se přidala desetiprocentní suma od zainteresovaných lidí a výběrová řízení na restaurátory se mohla rozeběhnout. Vítězi se stali Radovan Zvolský, který opravil samotnou skříňku, a Zuzana Červenková. Ta se postarala o polštářky, na nichž jsou kosti sv. Sekundiny položeny.
Nyní je relikviář, který byl v 17. století věnován jičínským jezuitům, tak krásný, jako byl dříve.

Součástí sobotní besedy bylo i pojednání antropoložky Marcely Víškové, která měla za úkol zjistit, kdopak se v těch 31 nalezených kostek doopravdy ukrývá. Během výzkumu vyšlo najevo, že pouze 26 kostí patří dítěti. Předci buď omylem, nebo úmyslně k ostatkům přimíchali „něco navíc". Za dva tisíce let se mohlo přihodit mnohé a nezapomínejme, že kosti sv. Sekundiny „procestovaly" Evropu křížem krážem.

Analýza DNA by kosti poničila
Přestože antropoložka uvedla, že většina dětských kostí nepochybně patří jedné osobě, ani v tomto případě nelze mít jistotu. Pomohly by prý DNA testy u všech kostí, což je však nemyslitelné, neboť by bylo nutné ostatky poškodit. „Pokud by v budoucnu byla vyvinuta méně invazivní metoda, mohli bychom určit, zda dětské kosti jsou z jednoho jedince," podotkla Marcela Víšková.

Ať to bylo jakkoliv, Jičínští své patronce poskytli veškerou péči. Nedělní bohoslužba, při nímž byla skříňka z ostatky světice vystavena, začala v 9 hodin. Předcházel jí slavnostní průvod, jehož se hojně zúčastnila i veřejnost.