Je nejlepší čas v Libáni navštívit komorní koncert hudebního festivalu Foerstrových dnů. Honí-li vás mlsná po krásné hudbě, nepochybně jeden z nejlepších světových komorních souborů Stamicovo kvarteto nabídne skvosty české hudby.

Koncert začíná letošním jubilantem J.B. Foerstrem. Poznal jsem ho v letech 1949 – 1950 osobně, kdy jsem měl příležitost tomuto géniu novodobé české hudby stisknout jemnou ruku, která dokázala vytvořit v notách tolik úžasné hudby, dokázala se vepsat do literatury tolika vzácnými vzpomínkami a z malířské palety vybrat tolik nádherných barev pro svá plátna krajin, třeba kolem nedalekých Osenic. Představte si, tisknul jsem ruku Mistra, která zase podávala ruku stařičkému Smetanovi, přátelům Dvořákovi, Čajkovskému nebo Mahlerovi, potkal se s Nerudou a Vrchlickým, to vím jen já, co jsem prožíval.

Osobitá hudba

Josef Bohuslav Foerster prožívá renesanci svých skladeb. Forma smyčcového kvartetu provází skladatele celým životem. Hned první kvartet je věnován Čajkovskému, který v děkovném dopise Foerstra povzbuzuje k vytrvalosti v komponování tohoto žánru. Do programu libáňského festivalového koncertu je zařazen Smyčcový kvartet č. 4 F dur.V čem je jeho hodnota, jeho působivost na posluchače. Foerstrova hudba je osobitá, rázovitá, jasně definovatelný umělecký projev. První část foerstrovského programu je doplněna Modlitbou pro smyčcový kvartet, pochází z roku 1940 a zase tu přichází ke slovu vyzrálá moudrost zpěvné melodie.

V Roce české hudby je tu další jubilant Antonín Dvořák. Odměnou za vaší pozornost bude Smyčcový kvartet As dur, který se právem řadí k vrcholům světové komorní hudby. Vstoupíme do skladatelova nitra plného radosti a pohody se všemi znaky melodické vroucnosti a svěžesti.

Setkání se Stamicovým kvartetem znamená vyběhnout na vyhlídku nad vynikajícím uměním čtyř umělců, kteří už téměř třicet let žijí trvale vedle sebe a vstřebávají do sebe osobnosti jednotlivců.

Pro náročnější posluchače se tady křižují oslavné výkřiky světové kritiky, namátkou ohlas z Wigmore Hall z Londýna: „Byli jsme okouzleni koncertem Stamicova kvarteta, jež přidalo jas a vřelost k měkkosti, barevnosti, které jsou od těchto českých umělců očekávány a zřídka kdy ke slyšení. Představují vysoký stupeň muzikanství."

Jedni z nejlepších

Ať už to zní sebepodivněji, je to skutečnost: Stamicovo kvarteto určitě náleží mezi několik málo nejlepších kvartetních souborů světa. Můžeme se s ním potkat spíše v cizině, proto si vážíme příležitosti návštěvy Stamicova kvarteta na festivalovém koncertu na scéně Domu kultury v Libáni.

Jejich koncert vás určitě pohltí a zanechá silný umělecký prožitek. Jsem přesvědčen, že tohle komorní sdružení uzavře letošní hudební festival Foerstrovy dny na neobyčejně vysoké úrovni.Vstupenky si můžete objednat telefonicky 606491266 nebo 733757235, více na www.foerstrovydny.cz.   Zdeněk Vokurka