Vernisáž zahájili prvňáčci pod vedením učitelky Ivety Všetečkové svým divadelním výstupem v podobě pohádky O veliké řepě. Malí herci navodili příjemnou atmosféru, která se přenesla po představení i do výstavní místnosti.

Paní učitelka Markéta Fojtíková shromáždila výtvarné práce, které dokumentují používání různých technik v rámci hodin výtvarné výchovy – malbu, kresbu, koláž, fotografii, prostorové realizace ze dřeva nebo papíru aj.

Ohlasy návštěvníků vernisáže byly velice kladné. Kdo se pokochal uměleckými dílky dětí, mohl v předsálí podiskutovat s ostatními – dospělými i dětmi – u malého pohoštění.

Výstava výtvarných prací je přístupná veřejnosti, případní zájemci si mohou dohodnout návštěvu telefonicky nebo požádat paní knihovnici o zhlédnutí za provozu knihovny pro veřejnost. Jana Stejskalová