Vyzývají proto širokou veřejnost o spoluúčast na této akci. Kdo má zájem svůj betlém vystavit, může jej přinést buď přímo na Městský úřad v Miletíně, kdykoliv v pracovní době, a to nejdéle do 29. listopadu. Nebo si může svůj betlém nainstalovat sám ve Spolkovém domě v Miletíně (zelená budova na náměstí) ve dnech 28. listopadu a 29. listopadu v době od 16 do 20 hodin.

Betlémy budou řádně zaevidovány a po skončení budou majitelům vráceny, a to přímo ve Spolkovém domě ve dnech 4. prosince a 5. prosince v době od 8 do 17 hodin nebo dle dohody. Pořadatelé předem děkují účast.⋌ (zr)