V přednášce nazvané „Václav Havel tady a teď" se Havlův přítel a spolupracovník, diplomat, překladatel, tlumočník, publicista i politik bude věnovat i otázce, zda jsou myšlenky prvního polistopadového prezidenta stále živé, zda mají k dnešku skutečně co říci ad.

Pořad připravila společnost Baševi.