Miloslav Vlk je nositelem řady státních, ale i jiných ocenění. Roku 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka od Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu města Görlitz – „Brückepreis" .

V roce 2006 dostal ocenění organizace Ackermann Gemeinde, která pracuje pro uzdravení paměti Čechů a Němců, na jejich vzájemném smíření a spolupráci. Kardinál Vlk je nositelem řady dalších ocenění a uznání mnoha dalších institucí. Kardinálu Vlkovi byla udělena také řada čestných doktorátů. Organizátoři na toto setkání srdečně zvou širokou veřejnost.