V novopackém kině byla řeč nejen o nové knize.Knižní novinku Neboj se vrátit domů přijeli představit její autoři Marie Svatošová a Aleš Palán. „Marie Svatošová před lety přišla s myšlenkou hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo v Červeném Kostelci iniciovala první český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po republice s přednáškami a je rádkyní hospicům nově vznikajícím,“ uvedla Bohunka Korbelářová z novopackého Karmelitánského knihkupectví, které akci ve spolupráci s kinem zorganizovalo. Marie Svatošová se v knize rozhovorů, které s ní vedl Aleš Palán, zmiňuje také o své rodině, studiu medicíny, vlivu, jaký na ni měl páter Ladislav Kubíček či o svém trapistickém fan clubu.

Místním posluchačům se nemusel představovat ani druhý z hostů. Uznávaný spisovatel, publicista a ředitel nakladatelství Kalich zodpovídal dotazy týkající se jeho populární knihy rozhovorů se šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině.

„Předčilo to mé očekávání. Marie Svatošová vyprávěla tolik silných příběhů! Aleš Palán měl moc příjemný projev, dal by se poslouchat hodiny,“ dělí se o své dojmy Kateřina Sankotová.