Paní Klůzová pochází ze slavného rodu Březinova. Z tohoto rodu pochází český malíř – impresionista Václav Březina, syn tehdejšího bělohradského starosty. Byl nejoblíbenějším žákem Julia Mařáka a spolužákem malířů zvučných jmen – Slavíčka, Kavána, Lebedy, Kalvody aj. Je pochován v Praze na Vyšehradě.

Marie Klůzová se v roce 1947 provdala za vynikajícího ornitologa, člena České ornitologické společnosti, člena Masarykovy akademie práce v Praze a autora četných odborných publikací Zdeňka Klůze. Jeho jméno bylo mezi českými ornitology skutečným pojmem. Zúčastnil se přírodovědeckých výprav na Island, Ostrov lodivodů v Baltickém moři a do Dánska. Byl všestranně vzdělaný a činný člověk. Zajímal se také o numismatiku, filatelii, výtvarné umění, měl překrásnou sbírku netřesků a kaktusů a spravoval sbírky Fričova muzea v Lázních Bělohradě. Zemřel náhle v plné tvůrčí práci v září roku 1979, čímž skončilo 32 let krásného manželství, nabitého harmonií a společnou tvůrčí činností, neboť Marie Klůzová se na aktivitách svého manžela plně podílela.

Po smrti svého manžela se věnovala činnosti, jež byla jejímu srdci nejbližší. Od mládí hrávala divadlo v místním ochotnickém kroužku, hrála na klavír a dobře zpívala, proto našla své místo v Bělohradském smíšeném sboru Malát, se kterým se zúčastňovala všech koncertů a zájezdů.

Marie Klůzová.Když v Památníku K.V.Raise skončil svou činnost jeho správce Josef Kovanda, nastoupila na jeho místo. Pro tuto práci byla přímo předurčena svým vztahem k městu a znalostmi historie celého regionu. Vždycky se o ni zajímala a za ta léta nastřádala řadu poznatků, zpráv, dokumentů a fotografií vztahujících se k osobnostem i etapám vývoje našeho města. S nadšením o této historii vždy vyprávěla návštěvníkům Památníku.

Pomoc studentům
S důvěrou se na ni obraceli i studenti shánějící údaje pro své školní a diplomové práce. V Památníku K.V.Raise organizovala nejrůznější výstavy, kulturní akce a přednášky.

Když v roce 1985 vznikl Bělohradský ženský sbor, stala se okamžitě jeho členkou a hned si našla své místo v prvním sopránu. Ve sboru byla velmi oblíbená, pro všechny členky byla Maryška, bez které by se žádná akce, žádný koncert neobešly. Činnost tohoto sboru trvala 25 let a po celou tu dobu byla jeho aktivní členkou.

Marie Klůzová i ve svých devadesáti letech je stále čilá a plná zájmu o všechno dění. Přejeme ji proto pevné zdraví a ještě hodně krásných let plných pohody, radosti a spokojenosti.   Zdeněk Prchal