Hospodář, takto majitel stavení a galerie Jan Samšiňák a občanské sdružení Přátelé Šolcova statku připravili pro účastníky festivalu i příchozí zvenčí hned několik výstav.

V neděli „dojíždí" současná výstava s názvem Sobotečtí žáci tvoří, a zároveň ve stejný den se veřejnost může těšit na dvě výstavy nové. Ve 13 hodin bude vernisáží zahájena výstava objektů sochaře Jaroslava Šafra, na níž vystoupí recesistická skupina mužoreti ARTrosa z Hořic. Téhož dne večer ve 20 hodin se uskuteční vernisáž výstavy druhé, svým způsobem unikátní, nejen co do exponátů, ale co do doby trvání výstavy.

Galerie Karla Samšiňáka představí výběr z díla básníka, překladatele, grafika, ilustrátora a mystika Bohuslava Reynka. K vidění bude pouhých pět dní, proto by si ji zájemci a obdivovatelé díla zmíněného autora neměli nechat ujít. Mohou se těšit na cykly Pastorale, Job a Sníh. Na vernisáž naváže ve 21 hodin v sále Spořitelny komponovaný pořad z básnické tvorby a z korespondenece Bohuslava Reynka s jeho ženou, francouzskou básnířkou, Suzanne Renaud, s názvem Zde život tvůj. Pod režijním vedením rozhlasové režisérky Hany Kofránkové se představí Josef Somr, Štěpán a Ondřej Škochovi(hudba a zpěv) a sama režisérka a renomovaná recitátorka Hana Kofránková.Zmíněný pořad zazněl v premiéře u příležitosti retrospektivní výstavy Bohuslava Reynka loňského roku (ke 40. výročí smrti umělce) v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Výstava i vlastní pořad se setkaly s velkým ohlasem veřejnosti.

Pro bližší seznámení s tvorbou a osobnostmi obou vystavujících umělců připojujeme několik poznámek:

Jaroslav Šafr, sochař, jehož hlavním inspiračním zdrojem je prostředí severních Čech, zejména pak chátrající industriální objekty, které jsou kupodivu v harmonickém souladu s okolní přírodou. Dotvářejí vzhled krajiny. Častým námětem sochařovy tvorby jsou figurální motivy, výrazovými prostředky pak pálená hlína smíchaná se šamotovou drtí. To samo o sobě podtrhuje přírodní charakter materiálu.

Bohuslav Reynek, básník, grafik, mystik. Narodil se ve statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Smysl umění hledal v souladu člověka s vírou, přírodou, řádem světa a estetikou. Jeho dílu vévodí idylické přírodní motivy a mystické výjevy. Ač samouk, který tvořil v poměrně primitivních podmínkách statku, zděděného po rodičích, je dnes jedním z nejvýše ceněných grafiků. Deset let života strávil ve francouzském Grenoblu, kde žil se svou ženou, básnířkou Suzanne Renaud a dvěma syny. Odtud i jeho výborná znalost francouzštiny, z níž překládal. Po takto strávených letech se opět vrátil na rodnou Vysočinu. Od roku 1948 až do 60. let minulého století nebyl vystavován, totalitním režimem byl zatracován a pronásledován. O to triumfálnější byl jeho návrat do povědomí kulturní veřejnosti v 90. letech, jehož se on sám už bohužel nedožil.Další informace k cyklu výstav v Galerii Karla Samšiňáka a Lapidáriu v Šolcově statku v Sobotce na www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová