Uvedl ji herec a malíř Jan Kanyza, který zmínil, že jeho krátký projev nebude hlubokomyslný pohled do nitra malíře. To nechává kunshistorikům. „O Vladimíru Komárkovi, bylo již řečeno a napsáno hodně, i to, že byl malířem oltářů útěchy, maloval o lidské slabosti, maloval o strachu z nebytí, to všechno je všeobecně známo. Vladimír se do všeobecné známosti dostal i jako vynikající společník s nesmírně laskavým humorem a skvělými mravy. Jaký byl Vladimír doopravdy, to je vidět z jeho obrazů," uvedl Kanyza, podle kterého bylo paradoxně Komárkovo „bavičství" obranou proti smutku.
Krásné chvíle s Vladimírem

„Jsem velice šťastný, že se znovu otevírá jeho výstava, za což je nutné poděkovat, zejména Komárkově ženě Růženě, jeho synům a také muzeu v Nové Pace, které nám znovu umožnilo s Vladimírem strávit krásné chvilky. A to, že ho máme rádi a že si ho vážíme říkám úmyslně, protože v našich končinách, tím nemyslím Novopacko, ale celou českou kotlinu, slezské příhraničí a moravskou rovinu, nám pro pochvalu a pro uznání nechybějí ani tak slova, jako spíš dobrá vůle. A to je nutno mít na paměti," ukončil své povídání Jan Kanyza.

Vernisáž oživily svým vystoupením na klavír Monika Chmelařová se svojí dcerou Anežkou, která zahrála na flétnu a zazpívala. Přítomní slyšeli v jejich podání skladby Cvrček houslista a Jaro.

Hned za dveřmi při vstupu do první výstavní místnosti najdou návštěvníci tablo s fotografií mistra, kde si mohou přečíst jeho životopis a rozsah díla, které zanechal. Mimo jiné se zde dozví, že se Vladimír Komárek narodil v roce 1928 v Hořensku u Semil a své mládí prožil na Slovensku v Hasprunce u Malacek. V roce 1939 se rodina přestěhovala do Nedvězí u Semil, kde žil až do své smrti, která přišla náhle v roce 2002. Po Odborné škole sklářské v Železném Brodě, ukončil v Praze roku 1954 studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Svoji tvorbu představil umělec na dvou stech autorských výstavách. Jeho díla vlastní pětadvacet českých i zahraničních galerií, zastoupen je například ve sbírkách Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně. Svými grafikami vyzdobil Vladimír Komárek několik desítek knih. Mezi sběrateli jsou velmi populární jeho ex libris.

Vystavované obrazy, které zaplňují všechny tři výstavné prostory Suchardova domu, jsou typickými tématy autora s křesťanskou symbolikou a s jakoby prázdnými tvářemi postav s tichou atmosférou zdůrazněnou jemnými barvami. Svoji zvláštní ojedinělostí stojí za zhlédnutí.
Výstava bude otevřena každý den mimo pondělí v 8.30. – 12 hod. a ve 13-16 hodin až do 28. září.  Míla Pour