A v tomto kraji se narodil 20. února 1931 v Jičíně malíř František Škoda (1931 – 1988), jehož nedokončené malířské dílo opěvovalo slávu přírody a krajiny Českého ráje hlasem vroucím, neskonale milujícím. Dílo Františka Škody nás stále doprovází, je s námi, přináší nejedno milé a hřejivé zastavení.

Český ráj

František Škoda maloval také na Jesenicku a jiných místech, ale nejraději v kraji rodného Českého ráje. Rodem i tvorbou sem neodmyslitelně patří. Jeho rodiče pocházeli také ze zdejšího kraje – maminka ze Sobotky, otec z Domousnice. Měli dva syny, z nichž František už od mládí projevoval malířské nadání, ale nejdříve vystudoval Obchodní akademii v Jičíně; pro velký počet uchazečů na Akademii výtvarných umění v Praze nebyl přijat, samostatně se intenzivně zabýval soukromou výtvarnou přípravou, studiem, výtvarnou praxí, soukromým studiem u významných malířů.

Ve dvaceti letech poprvé vystavoval v Libáni, městě, které se stalo jeho domovem, odkud jezdil od roku 1955 až do konce života jako vedoucí podniku Českomoravské hudební nástroje v Dětenicích. A každé volné chvíle využíval k malování. Byl malířem české krajiny, krajiny kolem Jičína, Libáně, Dětenic, Sobotky, mnoha dalších míst. Z jeho obrazů cítíme malířovu důvěrnou znalost rodného kraje, dovedl postihnout jeho podstatu. Měl osobitý malířský rukopis, jeho obrazy jsou plné okouzlení přírodou, její proměnou ve dne i ročních proměnách.

V celém Škodově díle cítíme harmonické splývání a rozplývání barev: výrazu jara, léta, podzimu a zimy, jimiž se snažil vyjádřit své vlastní citové propojení a vztah k milované domovině. Byl malířem vycházejícím z realistického základu, malířem sdělným, zajímavým rozsahem výtvarných aktivit. Rodný region byl pro něho nevyčerpatelnou studnicí inspirace.

Portréty

Byl malířem kouzelných portrétů, zejména portrétů malovaných pastelovou technikou. Portrétoval své rodiče, známé, přátele, snad mezi nejkrásnější jeho portréty patří podobizny dívek a žen, v nichž mohl výtvarně vystihnout i ty nejjemnější záchvěvy lidské psychiky. Na mnoha výstavách právem těšily návštěvníky.

Byl výborný a pohotový kreslíř a autor četných výtvarných záznamů momentů v přírodě, ve společnosti, v chování člověka. Stejně tak zaujal pozornost ilustrační tvorbou, jako například exlibris pro své přátele a známé. Jeho obrazy květin, květinová zátiší a zátiší prosvětlovala náš všední den tichou krásou a poetickým zněním. Rád vystavoval se svými přáteli výtvarné jičínské skupiny Studio 85 (Bucek – Heber – Škoda – Volf) na mnoha místech regionu Českého ráje, dalších místech v republice i v Rakousku. František Škoda byl přemýšlivým malířem, jehož nedokončené výtvarné dílo zanechalo pozoruhodnou stopu ve výtvarné historii regionu Českého ráje.

Až někdy zase půjdu krajem Českého ráje, krajem Sobotky, Libáně, Dětenic, Kopidlna, Starých Hradů, Železnice, Jičína, dalších mých milovaných míst, půjdu vlastně po stopách malíře Františka Škody, malíře rodného kraje, jeho domoviny, kterou měl tolik rád.   Josef Pavlík