Dílo malíře a grafika Jaroslava Klápštěho nese silný existenciální náboj a je plné dramatických nálad a situací. Vznikalo bez velkého rozruchu, v ústraní na Semilsku a je často opomíjeno. Pojizerská galerie v Semilech připravila výstavu k umělcovým nedožitým devadesátým narozeninám. Jde o rozsáhlou retrospektivní expozici malířských i grafických děl. V pátek výstavu zahájila vernisáž. Potrvá do 5. ledna 2014. Reprezentativní soubor maleb a grafik představí na zahájení historička umění Lenka Patková.

JAROSLAV KLÁPŠTĚ

retrospektivní výstava

Kdy: do 5. ledna 2014

Jaroslav Klápště studoval u Františka Tichého a Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Malíř představuje podhůří Krkonoš, dokumentuje zánik středověkého jádra severočeského Mostu, na jeho zátiších se objevují předměty každodenní potřeby. Soubor kvašů zachycuje momentky z cest po Chorvatsku, Nizozemsku a Francii. Dřevoryty z počátků jeho tvorby s motivy portrétů a kombinací černé a bílé barvy střídá suchá jehla provedená s jistotou a udivující bravurou. Jeho dílo je pevně svázáno s Podkrkonoším, ale svým významem a hloubkou ho překračuje. Byl typem moderního umělce 20. století, který nikdy nerezignoval na realistický princip tvorby, na zřetelnou vazbu s viděnou skutečností i v době svých začátků, kdy se jak v evropském, tak i v českém prostředí vzedmula módní vlna abstraktního umění. V současném českém výtvarném umění reprezentuje jeden z nejhlubších a nejpravdivějších přístupů k umění v rámci nejstarší generace malířů, která vystoupila na veřejnost začátkem 60. let.