Vzhledem k začínající plesové sezoně se lednová loutková divadélka odehrají v sále hořické radnice.