Výstava výstižně nazvaná „Pomocníci z domácností našich babiček“ mapuje vývoj z dnešního pohledu mnohdy již archaických mechanických strojů, strojků, přístrojů a elektrospotřebičů – předchůdců dnešních mikrovlnných trub, rychlovarných konvic a automatických praček. Návštěvníci mají šanci ještě do této neděle porovnat nejenom jejich technickou vyspělost, dokonalost a účelnost, ale jistě překvapí moderní vzhled řady exponátů mnohdy přes 100 let starých. Kuriózní je například pístový ruční vysavač z druhé poloviny 19. století! (Foto je na webu.) Na výstavě jsou k vidění také staré elektrospotřebiče dodnes vyrábějících firem, jako je např. Siemens nebo AEG.

Zdroje

„Většina předmětů pochází z vlastních zdrojů získaných dlouholetou sbírkotvornou činností naší instituce, některé jsou zapůjčeny z jiných muzeí i ze soukromých sbírek. Poměrně velké procento tvoří předměty, zachycené během posledních pěti let ve sběrném dvoře,“ uvedl ředitel muzea Jan Drahoňovský. Záměrem muzejníků je uchovat alespoň reprezentativní vzorek různých typů elektrospotřebičů mnohdy sice kdysi masově vyráběných, ale poté, kdy dosloužily, hromadně likvidovaných. Několik kusů těchto posledních mohykánů „ohrožených druhů“ techniky tak má šanci přežít jenom díky činnosti muzeí a zájmu soukromých sběratelů.