Přitom všem se věnoval činnosti publikační, badatelské a přednáškové. Za svůj život se dvakrát oženil a zplodil 17 dětí.

 Starostka obce Drahuše Hercíková nám řekla: „ Když se u nás podíváte kolem sebe, všude je vidět práce J. J. Fučíka. Až mě to dojímá. Byl to velice činný člověk, který stál snad u všech aktivit v obci. Byl také v Sokole, spolku Havlíček, zasloužil se o stavbu mostu.“

Obec má v současnosti 228 obyvatel a v posledních letech viditelně krásní. Jen letos bylo vybudováno zábradlí na mostě, opraveny cesty, vše v hodnotě 1,7 milionu korun. A to i díky tomu, že Bradlecká Lhota je členem Mikroregionu Tábor, odkud čerpá dotace.

 Vzpomínková akce pokračovala sobotním položením květin u hrobu J. J. Fučíka a besedou, při které všem účastníkům přiblížil osobnost Lhotecka – J. J. Fučíka docent Vladimír Koblížek z Hradce Králové. Obec při příležitosti oslav také vydala půvabnou publikaci, v níž Jaroslav Hercík představuje život a dílo neúnavného pracovníka, který se narodil 10. prosince 1859 v Lomnici nad Popelkou. Navíc obecní úřad nechal zhotovit i pamětní medaile.

Vladimír Mikule z Lomnice nad Popelkou o J. J. Fučíkovi uvedl, že vykonal pro Bradleckou Lhotu a celé Lomnicko ohromný kus práce v oblastech samosprávy a lidovýchovy. Se zálibou se obíral místní historií a kartografií, historie rodného kraje byla jeho největší láskou. Kromě mnoha článků v jičínském Krakonoši a v Jičínském obzoru, napsal své první dílo Okres Lomnický – Obraz země dějepisný r. 1873. Vydal Adresář a krátký popis okresu lomnického (1902) a Památník jednotřídní školy obecné ve Lhotě Bradlecké (1911). Celoživotní dílo završil publikováním vlastivědného sborníčku Lomnicko v letech 1920 – 1925 s místopisným dílem Popis a dějiny okresu lomnického bohužel již nedokončeným (1927 – 1929). Pro Národopisnou výstavu nakreslil přes 40 katastrálních map a sedm statistických plánů. Zemřel 13. června 1930.