Projekt vychází z díla Jana Ámose Komenského a zejména z jeho knihy Labyrint světa a ráj srdce. Představuje cestu, na níž návštěvníci sami uvádějí do chodu jednotlivé exponáty a uvědomují si svou autorskou spoluúčast.

Komenského myšlenka o škole hrou tu dostává zcela nový rozměr. Výstavu můžete navštívit od dnešního dne až do 22. září.