Již popáté sezona začne slavnostním návratem hradního pána a jeho družiny. Program bude doplněn velikonočním jarmarkem, šermířskými a tanečními vystoupeními a veselou muzikou. Chybět nebude občerstvení.
Pecka zaznamenala největší rozkvět v době, kdy na ní pobýval všestranně vzdělaný renesanční intelektuál Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 až 1621). Strávil zde poslední a zároveň nejplodnější etapu svého života.

Do české historie se Kryštof Harant zapsal jako cestovatel, hudební skladatel, spisovatel a politik.
V letech 1601 až 1612 působil jako komorník na dvoře císaře Rudolfa II. Docenění svých schopností a vzdělání se však dočkal až v době stavovského povstání za krátkého panování ,,zimního krále“ Fridricha Falckého. V roce 1619 při tažení na Vídeň velel stavovskému dělostřelectvu a vydal mimo jiné rozkaz střílet na císařský palác. Po porážce povstání v bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620 byl právě tento rozkaz jedním z hlavních důvodů, proč se Kryštof Harant ocitl mezi sedmadvaceti českými pány, které císař Ferdinand II. nechal za vzpouru popravit.
Exekuci na Staroměstském náměstí v Praze vykonal 21. června 1621 kat Jan Mydlář.

Více informací:
www.hradpecka.cz (zr)