Baví tě zvířata? Poznáš ptáky podle zpěvu a žáby podle kuňkání? Dovedeš určit stromy i v zimě podle pupenů? Budeš pozorovat zvířata v teráriích i ve volné přírodě, objevíš spoustu zajímavých druhů rostlin a uvidíš, jak se od sebe liší i kameny. Vyzkoušíš si pozorování mikroskopem, zahraješ si nové hry, poznáš nové kamarády.

Pestrá historie
Zajímá tě, jak vypadali, jak se oblékali a co dělali lidé, kteří lovili mamuty? Umíš si představit, jak se žilo na hradech a zámcích, jaké zbraně měli rytíři, jaké nádherné šaty nosily jejich dámy? Objevíš, jak žili naši prapradědečkové a praprababičky, zjistíš, jak se bojovalo v okolí Jičína. Vyzkoušíš si výrobu nádobí i zbraní, čeká tě hodně překvapení.

Schůzky začínají pro přírodovědný kroužek ve středu 17. září a pro kroužek Výlety do historie ve čtvrtek 18. září, společný odjezd autobusem na Prachov je v 15.00 hodin, sraz u novinového stánku na autobusovém nádraží.

Nový klub
Novinkou pro všechny starší i nové členy je Klub mládeže CIPÍSEK, který ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj nabízí zajímavé výlety za přírodními a historickými pozoruhodnostmi a setkání v přírodě i v klubovně. Navazuje tak na tradiční úspěšnou činnost ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy mnozí z rodičů dnešních jičínských školáků byli jeho členy.

Bližší informace získáte na telefonních číslech 732 927 926 nebo 732 858 380, příp. e-mailu: mpcr@seznam.cz   MPČR