V první sérii snímků představil pohledy na různá zákoutí města od náměstí po okolí kláštera v první polovině 20. století a připojil k nim vlastní fotografie, které stejná místa zachycují v současnosti. Markantní rozdíly ve vzhledu města následně dokumentoval i záběry ze stavebních akcí posledních deseti let, jejichž promítání doprovodil zasvěceným výkladem.

Omluvil se pouze za kvalitu svých snímků, pořizovaných kompaktními fotoaparáty, které se těm prvorepublikovým nemohou rovnat. Více než sedm desítek účastníků besedy si pak společně s ním připomnělo například revitalizaci novopackého stadionu a úpravy sídliště v letech 2006-8, stavbu supermarketu Lidl v roce 2007-2008, ale i výstavbu plaveckého bazénu, která byla dokončena na sklonku loňského roku.