Již podvanácté se v červenci a srpnu 2013 uskuteční v Roškopově seriál týdenních tvůrčích dílen pro děti a mládež. Přihlásit se je možné již teď, proto jsme se zeptali hlavní vedoucí projektu pořádaného občanským sdružením Open Art Kateřiny Krejčové, co pro letošek připravili nového.

Takže na jaké novinky se děti mohou těšit?
Vedle již tradičních dílen, jako jsou filmová, fotografická, taneční, divadelní, výtvarná, kamenářská či pantomimická, bychom chtěli letos nabídnout možnost pohrát si ve světě žonglování – dílna cirkusová, vedená artistickou/žonglérskou skupinou Bratři v tricku, netradičních sportů – sportovní, tvoření neobvyklých hudebních nástrojů – hudební, kresby a malování v plenéru – výtvarná.

Můžete nám náplň nových dílen přiblížit?
Cirkusová dílna – Manipulace nejen předměty. Účastníci této dílny budou mít možnost si vyzkoušet a případně i osvojit nepřeberné množství žonglérských pomůcek a technik, jako je například klasické žonglování s míčky, kruhy, či kužely, ale také flowerstick, diabolo, roztáčení talířů a točení s ohnivou tyčí. Mimo žonglování přičichnou i k základům dalších cirkusových technik, jako je párová akrobacie, klaunérie či krocení divoké zvěře. Děti povedou žongléři Václav Jelínek a Adam Jarchovský. Sportovní dílna, to je týden zaměřený především na netradiční sporty jako je lakros, frisbee, ringo, softball, bumbácbal, kanjam, kroket, speedminton, slackline atd. Dílnu vede Karolína Kapounová.

Ilustrační obrázek.Proč myslíte, že tyto dílny děti zaujmou? Podle čeho nové dílny vybíráte, některé obory jsou spíše okrajové, nemyslíte?
Náplň nových dílen vychází často z nápadů dětí, se kterými se setkáváme. I když se mnohdy jedná jen o jednotlivce, chceme jim umožnit jejich zájem rozvinout. Protože proč ne? Vždy si říkám, že je možná víc takových dětí. Možná si i ostatní budou chtít zkusit něco nového, pohrát si a zároveň najít odvahu naučit se něco, co je dosud nenapadlo, a třeba překvapit sebe samé. Dílny nejsou jen pro odborníky či děti, které se vybranému oboru již předtím věnovaly. Jsou rozhodně i pro úplné začátečníky. Jde o setkání nadšenců, o hru, o vytvoření prostředí, ve kterém se vzájemně mohou učit a obohacovat se, a zároveň o snahu vytvořit společně závěrečný výstup – představení, film, výstavu, přehlídku. Takže tak trochu o adrenalinovou zábavu. Přiznávám, že obsah dílen vychází i z našeho vlastního zájmu učit se nové. Jsem ráda, že se nám daří oslovit zajímavé osobnosti z daného oboru. Přestože se jako organizátor nedostanu vždy během akce samotné do dílen, vlastně někdy stíhám jen nakouknout, případně podat lepidlo, celý táborový prostor je naplněný tvůrčí atmosférou a já jsem po každém týdnu obohacená o setkání, zážitky, rozhovory, a v neposlední řadě o výtvory.

Dobře, ale máte nějakou odezvu, zpětnou vazbu, že vaše snaha má smysl?
Několik. Tedy, troufnu si říci. Jednak se většina dětí na dílny vrací, jednak se některé účastní během jednoho ročníku několika dílen. Z někoho se během dvanácti let stali instruktoři, dokonce i odborní vedoucí. Řekli jsme si, že pokud se během dílen najde aspoň jeden z účastníků, kterého tvoření v daném žánru osloví nebo dokonce nadchne, a bude se mu věnovat i nadále, pak naše snaha měla cenu. Vím o několika takových dětech, takže je to v pořádku a snažíme se dál.

Program je připravený, zájem o něj je, takže už se těšíte na léto. Nebo ne?
Program připravený je. Podrobný popis projektu, včetně fotografií z uplynulých ročníků, informací o obsahu dílen, o odborných vedoucích, o ubytování apod. si lze přečíst na našich stránkách http://roskopov.open-art.cz/. Na nich je také přihláška. Ještě je totiž možné se na dílny přihlásit. Vítáme také připomínky a komentáře na facebooku: Letní dílny pro děti a mládež Roškopov. A na léto se samozřejmě těším moc.