Přednáškami o lidové architektuře, zvycích či krojích si můžete zpestřit jeden páteční podvečer v měsíci až do května příštího roku. Již příští pátek bude ve Šrámkově domě od 18 hodin o lidové stravě povídat ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová. Vařit se při přednášce asi nebude, ale krajových receptů se dozvíte celou řadu.

Vstupné na jednotlivé přednášky je dobrovolné. Ti nejvěrnější návštěvníci budou odměněni. „Pokusíme se opět vydat sborník s texty všech přednášek,“ řekl za organizátory Karol Bílek.