Pan farář Josef Kordík spolu s dalšími Železnickými pojímá stánek Boží trochu šíře, než jsou jen bohoslužby. Vzadu v kostele vytvořil galerii. Zažili jsme tu Ščigola, Komárka, Kordíkovy fotky z pouti do Kompostely a další. V současnosti jsou tu obrazy litevského malíře Anatolije Borodkina. Z různých pohledů Železnice, ale i Jičín. Ten namaloval mistr při podzimním plenéru. Polovina utržených peněz za obrazy bude věnována na opravu varhan.

Oratoř přebudovali si na klubovnu, kde se schází místní sbor, další farníci i ostatní. Ke zkouškám, k debatám, přípravám dalšího konání.

Zvoneček
Vánoční koncert zahájil Dětský pěvecký sbor Zvoneček při MŠ Valdice. I jen nástup před oltář byl impozantní. Děti v modrém, jen šály měly bílé, vpředu mladý flétnista hrál koledu. Nebo to byla dívka? V kulichu se nepozná. Paní sbormistryně Kateřina Krčková a Vladimíra Šolínová připravily děti skvěle. Vidno, že ve Valdicích se s radostí zpívá.

Smíšený pěvecký sbor Foerster při Lepařově gymnáziu přizpůsobil svůj program chrámovému prostředí a samozřejmě adventu. Klasika zpívaná v originále. Ave Maria ve dvojím provedení od dvou autorů. V druhé části pak přímo koledy, a to i ze světa.

Sólisté
Sbor dal prostor i sólistům: Ivana Záveská – soprán, Jan Karásek – trombón, Adam Zikmund a Pavel Krčmárik – klavír. Průvodní slovo Ladislava Stříbrného bylo stručné, decentní. Na závěr zařadil rozhovor matky s ještě nenarozeným dítětem. To bylo bez sentimentu, ale jednoznačně přiléhavé.

Je to asi dva roky, co paní sbormistryně Ivana Hanzlová předávala v Porotním sále jako důchodkyně vedení sboru. Nepovedlo se. Foerster zpíval pod taktovkou Ivany Hanzlové a Boženy Maxiánové.  Bohumír Procházka